Đảng bộ
01/02/2016 04:27:22 GMT
Tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
Ngày 28/1/2016, tại Hội trường Trung tâm Thông tin Thư viện, Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016.
Đồng chí Triệu Văn Cường - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Đồng chí Triệu Văn Cường - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Đảng ủy Bộ Nội vụ, có đồng chí Cấn Thị Bích, Đảng ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Nội vụ;
Về phía Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có đồng chí Hà Quang Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Trịnh Gia Hiểu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Minh Phương - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng 190 đảng viên trong Đảng bộ.


Đồng chí Hà Quang Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị


Đồng chí Trịnh Gia Hiểu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Theo Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 được đồng chí Trịnh Gia Hiểu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trình bày tại Hội nghị đã chỉ rõ, trong năm qua, bám sát nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, Đảng ủy Trường đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, động viên công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Nội vụ giao; các hoạt động của Nhà trường đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao.
Tình hình chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Nhà trường ổn định. Công tác quản lý giáo dục, phát triển đảng viên, đoàn viên, công tác bồi dưỡng cán bộ học tập nâng cao trình độ luôn được Đảng uỷ Trường quan tâm, tạo điều kiện. Hoàn thành chương trình, kế hoạch, triển khai tốt việc tổ chức đại hội Đảng các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Trường khóa XII nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các cấp ủy trong Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững lập trường, quan điểm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật lao động thể hiện được tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, chủ động, tích cực trong thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ được duy trì đều đặn; nội dung, hình thức sinh hoạt từng bước được cải tiến, gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã giúp cho cấp ủy, đảng viên vận dụng, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng vào 9nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của cấp trên đã được các cấp ủy chủ động quán triệt triển khai nghiêm túc, kịp thời; công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy tiếp tục quan tâm thực hiện, nội bộ đoàn kết nhất trí. Các cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm tạo điều kiện để các tổ chức quần chúng hoạt động tích cực góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2015.
Đồng thời, Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác của Đảng bộ Trường: Chất lượng, hiệu quả lãnh đạo thực hiện một số mặt hoạt động của Đảng bộ còn hạn chế. Đảng ủy Nhà trường cũng như cấp ủy các chi bộ chưa có chuyên đề bàn sâu về công tác xây dựng Đảng, nhất là các giải pháp cụ thể để cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ và sinh hoạt cấp ủy. Đặc biệt, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn, chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa thực sự tốt. Công tác tổ chức cán bộ chưa làm tốt ở một số khâu, dẫn đến lãnh đạo một số đơn vị chưa bám sát thực tiễn, không triển khai hoặc thực hiện chưa đúng quy định và để xảy ra một số hạn chế nhất định. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chưa đạt kết quả cao. Chất lượng đào tạo tín chỉ còn nhiều hạn chế, bất cập. Chất lượng đội ngũ giảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu trong bối cảnh đổi mới giáo dục của đất nước.
Tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, thống nhất xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, năm 2016, Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội xác định các nhiệm vụ trọng tâm:
- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng: lãnh đạo công tác tuyển sinh đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; lãnh đạo công tác đào tạo, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo và xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, đáp ứng đầy đủ việc giảng dạy và học tập; củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, viên chức Nhà trường cả về số lượng và chất lượng để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội; rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học chính quy theo chuẩn đầu ra đã công bố; tiếp tục hoàn thiện các quy trình, thủ tục xin cấp phép đào tạo một số ngành ở trình độ thạc sĩ và mở các ngành đào tạo mới trình độ đại học, đào tạo: chỉ đạo xây dựng quy hoạch phát triển tổng thể Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giai đoạn 2015 - 2025; đẩy mạnh thực hiện 3 công khai theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tập trung chỉ đạo xây dựng dự án của Viện Nghiên cứu và phát triển tại phường Xuân Tảo và các dự án xây dựng các cơ sở tại miền Trung và Tp. Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất thiết bị.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới, Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh trật tự trong Nhà trường; có biện pháp đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên Nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả gắn với nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ nhằm chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Nhà trường (18/12/1971 – 18/12/2016).
- Lãnh đạo thực hiện công tác chính trị, tư tưởng
Tuyên truyền kết quả thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, quán triệt để cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ ngành, của Trường. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bản vị, những hành vi nói, viết làm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, tác phong quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác, và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
- Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ
Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy trên cơ sở nâng cao hiệu quả quản lý. Đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đánh giá, luân chuyển cán bộ, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Tổ chức rà soát, đánh giá, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Trường và các đơn vị theo hướng dẫn của cấp trên. Đổi mới công tác đánh giá, thi đua, khen thưởng theo hướng gắn hiệu quả công việc, nhiệm vụ được giao.
- Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng
Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường, Đảng bộ Bộ Nội vụ, Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thiết thực, hiệu quả phù hợp với đặc thù Nhà trường. Chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Làm tốt công tác phát triển Đảng; nâng cao chất lượng đảng viên và quản lý đảng viên; thực hiện phát thẻ đảng viên, trao tặng Huy hiệu Đảng, xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên đúng quy định. Tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên theo đúng hướng dẫn và thời gian quy định.
- Về công tác kiểm tra, giám sát
Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo chương trình công tác đề ra. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng ủy trường phù hợp, sát với tình hình cụ thể của Đảng bộ và bám sát Chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ Nội vụ năm 2016.
- Lãnh đạo công tác dân vận và các tổ chức đoàn thể: lãnh đạo chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tiếp tục lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh hoạt động theo đúng Điều lệ và phát huy có hiệu quả các thành tựu đã đạt được.
Hội nghị cũng được nghe một số báo cáo tham luận của các đồng chí Bí thư chi bộ về thực hiện nhiệm vụ đào tạo, tuyển sinh và mở ngành học mới; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đoàn thanh niên với các phong trào thi đua học tập và mô hình tự quản; …. Các tham luận đều tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong năm 2015; phân tích những kết quả đạt được và hạn chế, nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2016.


Đồng chí Lê Thanh Huyền - UVBTV Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Khoa Văn hóa Thông tin Xã hội và Trung tâm Thông tin Thư viện trình bày Báo cáo tham luận “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Đồng chí Vũ Ngọc Hoa – Phó Bí thư Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo trình bày Báo cáo tham luận “Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, tuyển sinh và mở ngành học mới”

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Triệu Văn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã biểu dương những nỗ lực của toàn Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong việc không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đặc biệt nhiệm vụ cốt lõi là đào tạo và nghiên cứu khoa học. Năm 2015, được đánh dấu bằng sự kiện Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội khóa XII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được tổ chức thành công, 14 đồng chí được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới và Đảng bộ đã có định hướng cho hoạt động của Nhà trường trong 5 năm tiếp theo. Trong năm 2016, đồng chí Triệu Văn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ đề nghị Đảng bộ Nhà trường phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, công tác đảng vụ, công tác đào tạo, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học, công tác sinh viên; công tác hợp tác quốc tế; công tác cán bộ; đặc biệt chú trọng tuyên truyền phổ biến về các quy định mới; quan tâm chăm lo đời sống, đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, người lao động; phát triển tổ chức đảng về số lượng và chú trọng về chất lượng…, không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường ở cả 3 khu vực Hà Nội, cơ sở miền Trung và cơ sở Tp. Hồ Chí Minh.
Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, đồng chí Hà Quang Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Trường trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Triệu Văn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng, công tác tuyển sinh, công tác mở ngành học mới; xây dựng quy hoạch phát triển tổng thể của Nhà trường; tăng cường cơ sở vật chất; làm tốt công tác xây dựng đảng; công tác kiểm tra giám sát; lãnh đạo các đoàn thể; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đặc biệt là tuyên truyền thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Nội vụ Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng ủy và gặt hái được nhiều thành công trong năm 2016.
Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã biểu dương, khen thưởng 13 chi bộ đạt tiêu chuẩn Chi bộ “Trong sạch vững mạnh” và 24 đảng viên đạt tiêu chuẩn Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2015.

Đồng chí Hà Quang Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trao Giấy khen cho 13 Chi bộ đạt "Trong sạch vững mạnh” năm 2015


Đồng chí Hà Quang Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy và đồng chí Trịnh Gia Hiểu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trao Giấy khen cho 24 đảng viên đạt tiêu chuẩn Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2015

Các tin khác