Hoạt động KHCN
19/05/2016 04:16:48 GMT

Bộ Nội vụ tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2010 – 2015

Sáng ngày 18/5/2016, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ (2010 - 2015) và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn; nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn; các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ cùng tập thể lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, công chức, viên chức Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường khẳng định, Bộ Nội vụ nhận thức rõ tầm quan trọng của khoa học, công nghệ trong việc hoạch định, xây dựng và thực hiện chính sách; Bộ luôn bám sát và triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ. Trong 5 năm qua (2010 - 2015), các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ đã chủ trì thực hiện nhiều đề tài độc lập cấp nhà nước, nhiều chương trình và đề tài khoa học cấp Bộ liên quan đến công tác quản lý nhà nước của Bộ, của ngành Nội vụ. Các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ đã góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị luận cứ khoa học cho việc xây dựng các văn kiện của Đảng cũng như chiến lược, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành. Những kết quả hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ đã đạt được có sự đóng góp quan trọng của Viện Khoa học tổ chức nhà nước. Nhân dịp này, Viện Khoa học tổ chức nhà nước vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất. Đây là sự ghi nhận, đồng thời cũng là sự động viên, khuyến khích để Viện tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng phát triển, đảm nhiệm những công việc khó khăn, phức tạp, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của Ngành trong thời gian tới.

Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Trần Văn Ngợi trình bày Báo cáo tổng kết công tác khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ giai đoạn 2010 - 2015

Hội nghị đã nghe Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Trần Văn Ngợi trình bày Báo cáo tổng kết công tác khoa học, công nghệ của Bộ Nội vụ giai đoạn 2010 – 2015. Báo cáo chỉ rõ, thời quan qua các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đã chủ trì thực hiện nhiều đề tài độc lập cấp nhà nước(11 đề tài) về những vấn đề cơ bản và cấp bách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; triển khai 83 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ có tính thiết thực, khả năng áp dụng cao, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ trực tiếp cho việc hoạch định chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, ngành.

Là đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động khoa học, công nghệ và đạt được những kết quả nhất định. Trong 5 năm qua, Nhà trường đã tổ chức triển khai 49 đề tài cấp Trường; biên soạn 20 giáo trình, tập bài giảng; đăng tải 250 bài viết nghiên cứu khoa học trên các tạp chí chuyên ngành, 03 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế; triển khai 05 đề án, dự án (đã nghiệm thu 04 đề án, dự án); đăng ký và xét chọn được 82 sáng kiến; tổ chức 33 hội nghị, hội thảo khoa học với quy mô cấp trường và cấp khoa.

Tại Hội nghị, Bộ Nội vụ đã trao Huân chương lao động Hạng nhất cho Viện Khoa học tổ chức nhà nước, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ thời gian qua.

Nhân dịp này, PGS.TS Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và PGS. TS Nguyễn Minh Phương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vinh dự được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ do có thành tích trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2010 – 2015.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các cá nhân có thành tích trong hoạt động khoa học, công nghệ


Thứ trưởng Triệu Văn Cường trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các cá nhân có thành tích trong hoạt động khoa học, công nghệ

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định, trong thời qua, những nỗ lực hoạt động tích cực của các tổ chức khoa học và công nghệ cũng như của các cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ đã tạo nên những sản phẩm khoa học, công nghệ chất lượng, thiết thực, có tính ứng dụng cao, phục vụ trực tiếp cho công tác xây dựng, hoạch định và triển khai thực hiện chính sách của Bộ nội vụ. Bộ trưởng cũng ghi nhận những đóng góp quan trọng và tích cực của Viện Khoa học tổ chức nhà nước trong hoạt động nghiên cứu và quản lý khoa học của Bộ.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, đây là giai đoạn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong đó nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến công tác xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật cơ bản về tổ chức bộ máy nhà nước khóa XIV nhiệm kỳ (2016 - 2021); tiếp tục thực hiện giai đoạn II Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 2011 -2020, đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ... sẽ tác động và chi phối đến hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ. Trong bối cảnh đó, hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ rất cần được quan tâm, tăng cường nhằm đáp ứng và phục vụ có hiệu quả yêu cầu của thực tiễn, triển khai tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ trên các lĩnh vực về cải cách hành chính, chế độ công vụ, công chức, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hoạt động sự nghiệp dịch vụ công, hiện đại hóa nền hành chính, cải cách tiền lương, tổ chức bộ đa ngành, đa lĩnh vực, xây dựng chính quyền địa phương ở đô thị và nông thôn; quản lý hội và tổ chức phi chính phủ trong điều kiện hội nhập quốc tế; công tác tôn giáo, lưu trữ và thi đua khen thưởng...

Các tin khác