Hoạt động KHCN
24/05/2016 08:05:24 GMT

Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2015

Sáng 23/5/2016, tại hội trường Trung tâm Thông tin Thư viện, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trang trọng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020.

NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị vinh dự được đón tiếp PGS.TS. Văn Tất Thu – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; TS. Nguyễn Tiến Dĩnh – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, TS. Trần Văn Ngợi – Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước; PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; các chuyên gia, các nhà khoa học trong Hội đồng Khoa học và đào tạo Nhà trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Về phía Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có sự hiện diện của TS. Hà Quang Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Minh Phương – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; giảng viên và đại diện sinh viên trong Trường.


Các đại biểu dự Hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo Nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo Nhà trường khẳng định, trong mỗi trường đại học, nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ trọng tâm. Nghiên cứu khoa học có vai trò bổ trợ đắc lực cho đào tạo. Việc giảng viên, sinh viên trong Trường tích cực tham gia nghiên cứu khoa học là một trong những biện pháp thiết yếu để hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Trong giai đoạn 2011 – 2015, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Nội vụ, Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường; sự ủng hộ của Hội đồng khoa học và đào tạo Trường và các nhà khoa học trong ngành; lòng nhiệt tình của đội ngũ giảng viên, sinh viên, công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Những ý kiến nhận xét, đánh giá, đề xuất tại hội nghị này sẽ là cơ sở giúp cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có thêm căn cứ khoa học để xây dựng chiến lược khoa học và công nghệ của Trường trong 5 năm tiếp theo.

TS. Đoàn Thị Hòa, Trưởng phòng Quản lý khoa học và sau đại học trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2010 – 2015 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2016 – 2020 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe TS. Đoàn Thị Hòa, Trưởng phòng Quản lý khoa học và sau đại học trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2016 – 2020.

Báo cáo đã tổng kết các thành tựu về KH&CN của Nhà trường trong 5 năm qua. Theo đó, giai đoạn 2011 – 2015, công tác tổ chức hoạt động KH&CN được thực hiện tốt; triển khai 6 đề án, dự án được Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao; thực hiện 16 đề tài khoa học cấp Bộ, 42 đề tài nghiên cứu KH&CN cho viên chức, giảng viên trong Trường, công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng được chú trọng với 52 đề tài nghiên cứu khoa học được triển khai thực hiện, thu hút 165 sinh viên tham gia; biên soạn 20 giáo trình, tập bài giảng phục vụ yêu cầu đào tạo; các hội nghị, hội thảo khoa học, tọa đàm và nói chuyện chuyên đề được quan tâm và tích cực triển khai.

Phát huy những kết quả đạt được, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội xác định hoạt động KH&CN giai đoạn 2016 – 2020 tập trung hướng vào mục tiêu xây dựng Nhà trường trở thành trung tâm lớn về KH&CN của Bộ Nội vụ; bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học để viên chức, giảng viên có đủ điều kiện chủ trì các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp tỉnh; có nhiều công trình khoa học được công bố trên tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, tạo sự chuyển biến về số lượng đề tài với hàm lượng khoa học cao; quan tâm, chú trọng tới công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên; thu hút các nguồn lực xã hội cho nghiên cứu khoa học, tăng nhanh số lượng kết quả các nghiên cứu được chuyển giao ứng dụng vào thực tiễn…

Hội nghị cũng được nghe các tham luận khoa học của các nhà khoa học, đại diện giảng viên, sinh viên Nhà trường và những trao đổi rất thiết thực của các chuyên gia, các thành viên của Hội đồng Khoa học và đào tạo đóng góp những ý kiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, thực hiện tốt các đề tài KH&CN, gắn kết chặt chẽ nghiên cứu khoa học với đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong thời kỳ hội nhập.

PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn – Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, ủy viên Hội đồng Khoa học và đào tạo Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Hội nghị


TS. Lê Thanh Huyền – Trưởng khoa Văn hóa Thông tin và Xã hội, ủy viên Hội đồng Khoa học và đào tạo Nhà trường tham luận tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Nội vụ trình bày tham luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Triệu Văn Cường nhấn mạnh, phát triển KH&CN cùng với phát triển giáo dục và đào tạo đã được Đảng và Nhà nước ta xác định là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động phục vụ cho chiến lược phát triển Nhà trường. Trong đó, hoạt động KH&CN của Nhà trường đã có nhiều bước chuyển dịch và phát triển ở tầm cao mới, xứng đáng là một trong những cơ sở đào tạo có uy tín trong ngành Nội vụ.

Thay mặt Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Triệu Văn Cường ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Nhà trường đã đạt được trong hoạt động KH&CN giai đoạn 2011 – 2015 và mong muốn đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu khoa học, các giảng viên và sinh viên Nhà trường tiếp tục nỗ lực, nhiệt tình, say mê trong nghiên cứu khoa học và có nhiều công trình khoa học phục vụ cho việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, góp phần phục vụ cho sự nghiệp phát triển của Nhà trường và xã hội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Giám hiệu, PGS.TS. Nguyễn Minh Phương – Phó Hiệu trưởng Nhà trường trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Triệu Văn Cường. Trong giai đoạn 2016 2020, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội sẽ phát huy những thành tựu trong nghiên cứu khoa học, triển khai tích cực hoạt động nghiên cứu khoa học, gặt hái nhiều thành công, góp phần vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, khẳng định vị thế của Nhà trường.

Nhân dịp này, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã khen thưởng 6 tập thể, 18 cá nhân đạt thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học giai đoạn 2011 – 2015.

PGS.TS. Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Hiệu trưởng Nhà trường trao Giấy khen cho 6 tập thể đạt thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học giai đoạn 2011 – 2015


TS. Hà Quang Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và PGS.TS. Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích trong nghiên cứu khoa học giai đoạn 2011 – 2015


Các tin khác