Điểm thi kết thúc học phần
13/06/2016 10:50:56 GMT
Thông báo điểm thi kết thúc học phần và tổng hợp điểm học kỳ 2 năm học 2015-2016 đã được Ban giám hiệu phê duyệt:

I. Bậc Đại học, Khóa 2013-2017 gồm các học phần dưới đây:

 1. Thu thập và xác định giá trị tài liệu lưu trữ. (1305LTH)
 2. Thủ tục hành chính (1305QLNN)
 3. Phần mềm tư liệu (1305KHTV)
 4. Quản lý nhà nước về hành chính tư pháp (1305QLNN)
 5. Bảo quản, tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ (1305LTH)
 6. Nghiệp vụ thư ký văn phòng (1305QTVP)
 7. Quản lý nhà nước về đô thị (1305QLNN)
 8. Quản trị nhân lực (1305QTVP)
 9. Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường (1305QLNN)
 10. Ứng dụng đa phương tiện trong hoạt động thư viện (1305KHTV)
 11. Công tác văn thư - lưu trữ trong doanh nghiệp (1305LTH)
II. Bậc Đại học, khóa 2014-2018 gồm các học phần dưới đây:
 1. Văn bản quản lý nhà nước (1405QLNN)
 2. Biên mục mô tả (1405KHTV)

III. Bậc Cao đẳng, khóa 2014-2017

 1. Tổ chức quản lý văn bản (1411VTLT)
 2. Tóm tắt, chú giải và tổng quan tài liệu (1411KHTV)

Chú ý:

- Sinh viên muốn xem điểm học phần nào thì bấm chọn vào tên học phần đó để mở tệp dữ liệu điểm;

- Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật bảng điểm các học phần của đợt thi khi có phê duyệt của Ban giám hiệu;

- Mọi thắc mắc về điểm thi, thí sinh liên hệ trực tiếp tại phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng (Phòng 501A) hoặc điện thoại 04.37532864-227 (gặp thầy Tiến)

Các tin khác