Đảng bộ
26/07/2016 09:59:37 GMT
Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Ngày 22/7/2016, tại phòng họp D402, Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Triệu Văn Cường - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Triệu Văn Cường - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Hà Quang Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Trịnh Gia Hiểu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; các đồng chí đảng ủy viên; các đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên của 19 chi bộ thuộc Đảng bộ Nhà trường.

Đồng chí Trịnh Gia Hiểu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trình bày Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Gia Hiểu - Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Đảng bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Báo cáo nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong Nhà trường: công tác đào tạo sau đại học, đào tạo hệ chính quy, đào tạo hệ vừa làm vừa học; công tác quản lý khoa học; công tác hợp tác quốc tế; công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng; công tác tổ chức cán bộ; công tác hành chính - tổng hợp; công tác quản trị thiết bị; công tác học sinh, sinh viên; công tác thư viện; công tác truyền thông. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; công tác đoàn thể; công tác xây dựng đảng; công tác kiểm tra giám sát; công tác dân vận trong Nhà trường.

- Về kết quả đạt được:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Đảng bộ đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được giao; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, chỉ đạo. Các Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Nội vụ; Đảng ủy Khối đều được Đảng ủy triển khai xuống từng chi bộ; từng đảng viên, từ đó các chi bộ đã tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội Đảng cấp trên đã đề ra.

Công tác thông tin, tuyên truyền nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Bầu cử Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020 đã được chú trọng.

Nhìn chung, trong toàn Đảng bộ, tình hình chính trị, tư tưởng và tinh thần đoàn kết nội bộ luôn được giữ vững và ổn định. Đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn kiên định lập trường tư tưởng của Đảng, chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Một số hạn chế: việc thực hiện chế độ báo cáo hàng quý của các chi bộ chưa đúng thời gian quy định, chậm được khắc phục; trong các chi bộ, đảng viên đảm nhận nhiều hoạt động chuyên môn nên chưa thực sự phát huy được vai trò trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng; công tác phê bình và tự phê bình của đảng viên đôi khi còn mang tính hình thức, kết quả chưa cao; việc triển khai cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các Chi bộ chưa đa dạng, phong phú, nội dung chưa đi vào chiều sâu nên hiệu quả chưa cao.

Báo cáo cũng xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 của Đảng bộ Nhà trường:

- Nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng: bám sát các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao năm 2016; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2016; thường xuyên quan tâm, thực hiện đúng các qui định của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ “năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận” gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phổ biến, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới toàn thể cán bộ, viên chức, đảng viên ,đoàn viên trong đơn vị; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; nêu cao trách nhiệm của đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị; thực hiện lồng ghép nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua của Nhà trường.

- Công tác xây dựng Đảng: tiếp tục động viên cán bộ, viên chức, đảng viên học tập nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường; xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên; phấn đấu năm 2016 kết nạp 17 - 25 quần chúng ưu tú vào Đảng.

- Công tác kiểm tra, giám sát: lập kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng; nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện tiêu chuẩn đảng viên; thực hiện nhiệm vụ đảng viên; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên…

Hội nghị cũng được nghe các một số báo cáo tham luận về hoạt động của các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường. Các ý kiến đóng góp đều được Đảng ủy nhà trường tiếp thu nhằm góp phần triển khai thực hiện tốt công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2016.

Đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga, Bí thư Chi bộ Khoa Hành chính học – Tổ chức và xây dựng chính quyền trình bày báo cáo tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Lê Thị Vân Anh - Bí thư Chi bộ Khoa Khoa học Chính trị trình bày báo cáo tham luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Triệu Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2016 trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác. Đồng chí cũng đề nghị, 6 tháng cuối năm, mỗi đảng viên cần phát huy tinh thần tiên phong, toàn Đảng bộ quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra bằng việc cụ thể hóa, triển khai các chương trình hành động cũng như đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong năm 2016.

Các tin khác