Đảng bộ
31/10/2016 11:34:03 GMT

Chi bộ phòng Công tác sinh viên tổ chức Lễ kết nạp đảng cho 14 sinh viên

Chiều ngày 28/10, tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Chi bộ phòng Công tác sinh viên tổ chức Lễ kết nạp đảng cho 14 quần chúng ưu tú là sinh viên.

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Trịnh Gia Hiểu – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, đồng chí Trương Quốc Việt - Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư Đoàn Trường, đồng chí Dương Văn Nam – Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Công tác sinh viên, đồng chí Đặng Thị Hạnh – Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên, đồng chí Nguyễn Văn Tạo – Phó Bí thư Đoàn Trường, đồng chí Trần Thị Phương – Phó Bí thư Đoàn Trường, đồng chí Nguyễn Đăng Việt - Ủy viên BCH Đoàn Trường, đồng chí Phạm Thanh Phú – Văn phòng Đảng ủy Trường.

Đại biểu và 14 đảng viên mới tại buổi Lễ kết nạp Đảng

Tại buổi Lễ, đồng chí Đặng Thị Hạnh đại diện Chi bộ phòng Công tác sinh viên lần lượt công bố và trao các Quyết định của Đảng ủy Bộ Nội vụ về việc kết nạp 14 quần chúng là sinh viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

1. Đồng chí Lê Thị Vân Anh – Lớp ĐHQTVP12D

2. Đồng chí Nguyễn Thị Hà – Lớp ĐHQLVH13A

3. Đồng chí Dương Thị Hoa – Lớp ĐHQTVP12A

4. Đồng chí Trương Huy Hoàng – Lớp ĐHQTNL12C

5. Đồng chí Trần Thanh Lịch – Lớp ĐHQTVP12C

6. Đồng chí Phạm Thị Nga – Lớp ĐHQTVP12C

7. Đồng chí Hoàng Trung Thông – Lớp ĐHQTVP12B

8. Đồng chí Trịnh Đình Toản – Lớp ĐHQTNL12D

9. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo – Lớp ĐHQTNL12D

10. Đồng chí Nguyễn Tiên Trang – Lớp ĐHQTNL13A

11. Đồng chí Phạm Kim Tuyến – Lớp ĐHQTNL13D

12. Đồng chí Nguyễn Hà An – Lớp ĐHQTNL12B

13. Đồng chí Mai Thành Đạt – Lớp ĐHQTNL12A

14. Đồng chí Nguyễn Thị Phượng – Lớp ĐHQTNL12E


Đồng chí Dương Văn Nam – Bí thư Chi bộ phòng Công tác sinh viên trao Quyết định kết nạp Đảng và tặng hoa chúc mừng cho đồng chí Nguyễn Tiên Trang – Lớp ĐHQTNL13A

Sau khi nhận Quyết định, trước cờ Tổ quốc, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí đảng viên mới tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn đến Đảng ủy, Đoàn Thanh niên, Chi bộ phòng Công tác sinh viên và các Khoa đã tạo điều kiện, giúp đỡ để các các đồng chí được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi còn là sinh viên đang học tập tại Trường. Nhân dịp này, các đảng viên mới xin hứa sẽ không ngừng phấn đấu, nâng cao trình độ để phụng sự đất nước, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Dương Văn Nam - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Công tác sinh viên phát biểu tại buổi Lễ

Thay mặt Chi bộ Phòng Công tác sinh viên, đồng chí Dương Văn Nam phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, trong đó yêu cầu các đồng chí cần thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đảng viên; cùng Chi bộ tham gia đóng góp tích cực vào công cuộc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển Nhà trường; nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao hiểu biết về Đảng, năng lực lãnh đạo cũng như những yêu cầu của Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, đồng chí Dương Văn Nam đã phân công đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ đảng viên mới trong thời gian thử thách.

Đồng chí Trịnh Gia Hiểu – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trịnh Gia Hiểu chúc mừng Chi bộ Phòng Công tác sinh viên đã kết nạp thêm 14 quần chúng là sinh viên đứng trong hàng ngũ của Đảng và công nhận buổi Lễ diễn ra theo đúng quy định của điều lệ Đảng. Nhân dịp này, đồng chí Trịnh Gia Hiểu đề nghị các đồng chí đảng viên mới thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng, tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong học tập và rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa sinh viên trong Nhà trường.

Đại diện cho các đảng viên mới tặng hoa cảm ơn Đảng ủy Nhà trường

Các tin khác