Tin tức hoạt động
06/07/2017 04:31:33 GMT

    Thực hiện kế hoạch số 16/KH-ĐHNV ngày 14/6/2017, kế hoạch công tác năm 2017 của Tạp chí Khoa học Nội vụ nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017, trao đổi kinh nghiệm viết bài trên Tạp chí, ngày 20/6/2017 tại phòng D402, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Khoa học Nội vụ năm 2017 nhân dịp kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. PGS.TS Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ đến dự và chúc mừng hội nghị.

    Tham dự hội nghị, về phía Ban Giám hiệu Nhà trường có PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Quyền Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Hà Quang Ngọc – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Minh Phương – Phó Hiệu trưởng, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Nội vụ.

    Về phía Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Nội vụ có PGS.TS Dương Văn Khảm. Ủy viên Hội đồng Biên tập; TS Chu Văn Thành; Ủy viên Hội đồng Biên tập.

    Hội nghị còn có sự tham gia của các nhà khoa học trong Hội đồng Khoa học và đào tạo Nhà trường cùng đông đảo cộng tác viên trong và ngoài Trường.

PGS.TS Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ chúc mừng Tạp chí Khoa học Nội vụ

    Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS Triệu Văn Cường thay mặt Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Nội vụ trân trọng cảm ơn và chúc mừng Tạp chí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúc toàn thể thành viên của Hội đồng Biên tập và cán bộ, viên chức của Tạp chí cùng những người tham gia đóng góp trong sự nghiệp phát triển Tạp chí của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công; đồng thời khẳng định, Tạp chí Khoa học Nội vụ do Bộ Nội vụ thành lập nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học của ngành mà trước tiên là phục vụ hoạt động đào tạo của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Để tiếp tục đạt được những bước phát triển trong năm 2017 và các năm tiếp theo, PGS.TS Triệu Văn Cường đề nghị các đại biểu, thành viên Hội đồng biên tập, cộng tác viên sẽ cùng thảo luận, đưa ra ý kiến trao đổi trên các mặt hoạt động của Tạp chí.

TS. Nguyễn Nghị Thanh - Phó Tổng Biên tập trình bày báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Tạp chí Khoa học Nội vụ

    Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Nghị Thanh - Phó Tổng Biên tập trình bày báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Tạp chí Khoa học Nội vụ. Báo cáo chỉ rõ, trong 6 tháng đầu năm 2017, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Tạp chí đã đạt được một số kết quả:

    Kiện toàn cơ cấu và ổn định tổ chức của Tạp chí

    Đến nay, cơ cấu tổ chức của Tạp chí cơ bản ổn định. Ngày 20/4/2017, Quyết định số 651/QĐ-ĐHNV của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng Biên tập Tạp chí được ban hành thay thế Quyết định số 1188/QĐ-ĐHNV ngày 28/7/2016 và Quyết định số 652/QĐ-ĐHNV về việc kiện toàn Ban Biên tập Tạp chí được ban hành thay thế Quyết định số 1189/QĐ-ĐHNV ngày 28/7/2016.

    Công tác biên tập và xuất bản Tạp chí

    - Từ tháng 1/2017 đến nay, Tạp chí đã xuất bản Tạp chí số 16 (tháng 01/2017) và Tạp chí số 17 (tháng 3/2017), số 18 (5/2017).

    Tạp chí đã tiếp nhận được nhiều bài viết của cộng tác viên trong và ngoài Nhà trường gửi đến.

    Công tác biên tập được triển khai theo quy trình biên tập.

    Công tác nộp lưu chiểu và phát hành Tạp chí đúng quy định.

    Năm 2017, Tạp chí đã hoàn thiện hồ sơ và trình Hội đồng Chức danh giáo sư đề nghị đưa Tạp chí Khoa học Nội vụ vào danh mục tạp chí khoa học được tính điểm. Tính tới thời điểm này, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã họp, bàn bạc và thống nhất đưa Tạp chí vào danh mục tạp chí khoa học được tính điểm cho Ngành Luật học, Triết học - Xã hội học - Chính trị học là 0,5 điểm.

    Công tác cộng tác viên

    Tạp chí đã phát triển được trên 100 cộng tác viên trong và ngoài trường, trong đó có một số cộng tác viên là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ đang công tác trong các lĩnh vực Nội vụ, giáo dục đào tạo; một số cộng tác viên đang học nghiên cứu sinh, cao học tại các trường đại học, học viện. Tuy nhiên, vẫn còn một số lượng không nhỏ các bài viết có dung lượng chưa hợp lý hoặc quá ngắn, hàm lượng khoa học thấp, thiếu tài liệu tham khảo, thiếu tóm tắt, kết luận…, một số trường hợp đông tác giả, một số bài viết không phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Tạp chí.

    Công tác thông tin, truyền thông và quản lý tin tức website Trường

    Công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về các hoạt động, hình ảnh của Nhà trường và các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường đã được Tạp chí thông tin kịp thời trên website Trường. Phối hợp các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường làm đầu mối cung cấp thông tin cho Tạp chí.

    Trên cơ sở những kết quả đạt được, báo cáo đã chỉ ra những tồn tại, khó khăn và đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 với mục tiêu chung là tiếp tục phấn đấu, xây dựng Tạp chí trở thành một địa chỉ tin cậy của các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các nhà tổ chức, giảng viên, giáo viên, các cộng tác viên trong và ngoài Nhà trường. Theo đó, một số nhiệm vụ cần được chú trọng thực hiện như: kiện toàn bộ máy tổ chức; thực hiện xuất bản các số Tạp chí; không ngừng nâng cao chất lượng bài viết và duy trì, phát triển hoạt động thông tin, truyền thông của Tạp chí trong Nhà trường,…

                                PGS.TS Nguyễn Bá Chiến phát biểu tại Hội nghị

Trong phần tiếp theo của chương trình, Hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận và đóng góp ý kiến định hướng cho sự phát triển Tạp chí trong các năm tới. Nhìn chung các ý kiến đều đánh giá cao sự ra đời và hoạt động của Tạp chí. Mặc dù mới đi vào hoạt động và nhân sự còn mỏng, nhưng Tạp chí đã đần khẳng định vị trí và vai trò là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

    

PGS.TS Dương Văn Khảm - Ủy viên HĐBT Tạp chí Khoa học Nội vụ

     

TS. Chu Văn Thành - Ủy viên HĐBT Tạp chí

Khoa học Nội vụ


    
 

PGS.TS Nguyễn Minh Phương – Đại diện CTV


                                                      

                                                      Ths. Trương Quốc Việt – Đại diện CTV


Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt hơn, Tạp chí cần tập trung nâng cao chất lượng các chuyên mục để phù hợp và bám sát tôn chỉ, mục đích của Tạp chí; công tác xây dựng đội ngũ cộng tác viên cần mở rộng thêm nhiều đối tượng cộng tác trong đó hướng tới các cộng tác viên là sinh viên Nhà trường,…

  PGS.TS Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng, Tổng Biên tập Tạp chí

                          Khoa học Nội vụ phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Minh Phương thay mặt Ban Biên tập Tạp chí tiếp thu và cảm ơn ý kiến đóng góp của các quý vị đại biểu. Trên cơ sở đó, Tạp chí sẽ có những đổi mới phong phú hơn về nội dung và hình thức trong năm 2017; đồng thời mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám hiệu và Đảng ủy Nhà trường, sự chia sẻ, cộng tác và giúp đỡ của các nhà khoa học, nhà quản lý và đội ngũ viên chức, giảng viên của Nhà trường để Tạp chí Khoa học Nội vụ ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh trong hội nghị:


Các tin khác