Phòng Quản lý Đào tạo Đại học
02/10/2017 01:42:47 GMT
Phòng Quản lý đào tạo gửi bổ sung Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017-2018 của các lớp Đại học trúng tuyển năm 2014, Đại học, Cao đẳng trúng tuyển năm 2015, Đại học, Cao đẳng trúng tuyển năm 2016:

TKB ĐH 2014 HK 1 2017 - 2018: Xem tại đây
TKB DH CD 2015 - HK 1 2017 - 2018: Xem tại đây
TKB ĐH, CĐ 2016 HK 1 2017 - 2018: Xem tại đây
Các tin khác