Tin tức
08/11/2017 10:53:27 GMT

Hội thảo khoa học

“CƠ CHẾ BẢO ĐẢM DÂN CHỦ

TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM”

Ngày 07/11/2017, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ chế bảo đảm dân chủ trong hệ thống pháp luật Việt Nam” với sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến - Q. Hiệu trưởng Nhà trường.

PGS.TS.Nguyễn Bá Chiến phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tham dự Hội thảo có ông Uông Ngọc Thuẩn - Phó Vụ trưởng - Vụ phổ biến giáo dục pháp luật thuộc Bộ Tư pháp; ông Lê Trọng Vinh - Phó Vụ trưởng đại diện Vụ Pháp chế thuộc Bộ Nội vụ.

Hội thảo còn thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực pháp luật: GS.TSKH. Đào Trí Úc - Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Chính sách công và pháp luật, GS.TS. Phan Trung Lý - Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, GS.TS. Phạm Hồng Thái - Nguyên Chủ nhiệm Khoa Luật Đại học quốc gia, GS.TS. Nguyễn Đăng Dung, GS.TS.Hoàng Thị Kim Quế… cùng nhiều nhà khoa học đến từ Học viện Hành chính quốc gia, Đại học Luật Hà Nội, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước...\

GS.TSKH. Đào Trí Úc phát biểu tại Hội thảo

GS.TS. Phan Trung Lý phát biểu tại Hội thảo

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 30 bài viết khoa học với 08 báo cáo tham luận chính thức tại Hội thảo và nhiều ý kiến, quan điểm của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý. Các báo cáo tham luận, ý kiến phản biện, phát biểu trực tiếp đã tập trung làm rõ hơn những yêu cầu cơ bản về cơ chế bảo đảm dân chủ trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế phát biểu tại Hội thảo

GS.TS. Nguyễn Đăng Dung phát biểu tại Hội thảo

Trọng tâm Hội thảo đề cập đến những vấn đề sau:

           1. Mối quan hệ giữa Dân chủ - Nhà nước - Pháp luật trong chế độ pháp quyền.

2. Đổi mới cơ chế bảo đảm dân chủ ở các nội dung: thể chế, thiết chế và phương thức thực hiện.

3. Cơ chế bảo đảm dân chủ trong hoạt động lập hiến, lập pháp.

4. Trách nhiệm của Nhà nước, trách nhiệm của Nhân dân khi tham gia quy trình xây dựng, ban hành, tổ chức và giám sát thực hiện pháp luật.

         5. Phương thức thực hiện dân chủ thông qua hoạt động kiểm soát quyền lực nhà nước, kiểm soát hoạt động của chính quyền địa phương.

       Hội thảo thực sự là một diễn đàn khoa học với nhiều hướng tiếp cận mới về dân chủ; cơ chế bảo đảm dân chủ; mối quan hệ giữa dân chủ, pháp luật, công bằng, tự do trong điều kiện xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Các tin khác