Tin tức
14/11/2017 04:18:34 GMT

HỘI NGHỊ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

Hội nghị công tác đào tạo tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội diễn ngày 13/11/2017 và thu được những kết quả tốt đẹp. PGS. TS Nguyễn Bá Chiến - Q. Hiệu trưởng Nhà trường tham dự và chỉ đạo hội nghị.

PGS. TS Nguyễn Bá Chiến - Q. Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc hội nghị

Trong Báo cáo Công tác đào tạo Trường Đại học Nội vụ Hà Nội do TS. Vũ Ngọc Hoa, P. Trưởng phòng Quản lý đào tạo trình bày đã nêu khái quát một số nội dung như sau: (1) Về phát triển ngành học: Hiện nay Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép đào tạo các ngành thuộc các bậc hệ, hệ: 11 ngành trình độ đại học, 04 ngành trình độ đại học văn bằng 2 và 04 ngành trình độ cao đẳng; (2) Chương trình, đề cương chi tiết học phần, thời khóa biểu; (3) Đội ngũ giảng viển; (4) Hoạt động giảng dạy của giảng viên; (5) Công tác cố vấn học tập; (6) Cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ đào tạo, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh những hạn chế về chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu; về đội ngũ giảng viên; về cố vấn học tập, báo cáo cũng đưa ra một số kiến nghị, đề xuất…

Toàn cảnh Hội nghị

PGS. TS Nguyễn Bá Chiến - Q. Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề vướng mắc trong chương trình đào tạo, hệ thống học liệu, thời khóa biểu, hoạt động cố vấn học tập, kiểm tra - đánh giá, tổ chức giảng dạy, vai trò giảng viên, vai trò bộ môn chuyên môn, … qua đó điều chỉnh và có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

TS. Lê Thanh Huyền - Trưởng khoa Văn hóa - Thông tin và Xã hội phát biểu trong Hội nghị

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu, các thầy cô giáo là đại diện lãnh đạo Phòng, Khoa, Trung tâm đã đóng góp những ý kiến bổ ích bám sát với công tác đào tạo của Nhà trường. TS. Lê Thanh Huyền - Trưởng khoa Văn hóa - Thông tin và Xã hội đã đưa ra một số ý kiến về đề cương chi tiết học phần, quy trình chỉnh sửa đề cương, linh hoạt trong việc cho sinh viên lựa chọn môn học trong học phần tự chọn, triển khai dự toán kinh phí biên soạn đề cương… TS cũng đề nghị các đại biểu trong hội nghị cùng thảo luận để tháo gỡ những vấn đề này.

TS. Đỗ Thị Thanh Nga phát biểu ý kiến đóng góp

Cũng tại Hội nghị, nhiều ý kiến và kiến nghị được đưa ra như: thời gian điều chỉnh chương trình đào tạo cần được rút ngắn, cần giám sát thực hiện chương trình đào tạo, tăng cường vai trò giám sát của phòng Quản lý đào tạo, Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng… cần có một hội đồng khoa học để kiểm định lại chất lượng môn học làm căn cứ để loại môn học này, chọn môn học kia… Đặc biệt vấn đề chỉnh sửa đề cương cần linh hoạt, theo nhu cầu và đặc thù của từng học phần, các học phần có sự giao thoa nhất định về kiến thức, phần thống kê giờ giảng và giờ nghiên cứu khoa học mất thời gian do cách hướng dẫn, cách thống kê, đề xuất phòng, khoa nào có liên quan đến hai hoạt động đó thì cuối năm cung cấp số liệu tổng thể; vấn đề kiến tập và thực tập tốt nghiệp, nên tổ chức tọa đàm về kiến tập, thực tập; phần mềm quản lý đào tạo; cơ sở vật chất, …

Căn cứ trên những ý kiến trao đổi thẳng thắn của hội nghị , PGS.TS Nguyễn Bá Chiến yêu cầu các khoa chuyên môn rà soát lại chương trình, kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành, vấn đề cân đối giờ dạy của các thầy cô, rà soát điều chỉnh các định mức liên quan chế độ tài chính hợp lý, đồng thời nhấn mạnh nội dung kiến tập, thực tập là quan trọng và nên tổ chức tọa đàm, giáo viên thỉnh giảng cần bảo đảm chất lượng…

Kết luận hội nghị, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến khẳng định hội nghị đã thu được những kết quả mong đợi và đánh giá cao tinh thần phản biện thẳng thắn có tính xây dựng của các đơn vị tham gia, nhằm hoàn thiện hơn nữa nội dung công việc và cách thức triển khai công việc. Trên cơ sở ý kiến tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến đưa ra một số kết luận: Về chỉnh sửa chương trình đào tạo, khi xây dựng phải tính tới sự ổn định tương đối nhất có thể, xây dựng dự toán kinh phí hợp lý cho việc chỉnh sửa chương trình, vấn đề nghiệm thu đề cương chi tiết, cần có cơ chế phối hợp giữa các phòng, khoa, các cơ sở, test đầu vào tiếng Anh năm tới để phân lớp cho phù hợp, đào tạo tín chỉ yêu cầu đi vào chiều sâu... Cuối cùng, Q. Hiệu trưởng nhấn mạnh đến ba yếu tố cấu thành một trường chuẩn là chương trình đào tạo, đội ngũ nhân lực và cơ sở vật, trong đó, yếu tố con người được lãnh đạo nhà trường đặc biệt quan tâm, đề cao và ưu tiên phát triển.

Các tin khác