Tin tức hoạt động
20/12/2017 09:02:30 GMT

Họp Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Nội vụ năm 2017

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của Tạp chí Khoa học Nội vụ, chiều ngày 14/12/2017, tại phòng họp D402, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Họp Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Nội vụ năm 2017.

       Tham dự buổi họp có các nhà khoa học là thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Nội vụ; cộng tác viên Tạp chí; về phía Nhà trường có PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến - Q. Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Hà Quang Ngọc - Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Nội vụ

       Buổi họp nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Tạp chí; đồng thời tập hợp ý kiến của thành viên Hội đồng Biên tập, cộng tác viên đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động Tạp chí.

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương - Tổng Biên tập Tạp chí trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

        Phát biểu tại buổi họp, PGS.TS. Nguyễn Minh Phương trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các nhà khoa học là thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí và các vị khách mời. Tạp chí là một cơ quan báo chí non trẻ với thời gian hoạt động chưa nhiều, để chuẩn bị cho sự phát triển trong thời gian tiếp theo, PGS.TS. Nguyễn Minh Phương đề nghị các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cùng tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề có liên quan đến việc tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí.

       PGS.TS. Nguyễn Minh Phương đã trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Tạp chí. Báo cáo chỉ rõ, trong năm 2017, Tạp chí đã nhận được hơn 200 bài viết, đăng tải hơn 100 bài viết trên các chuyên mục của Tạp chí trong 6 số. Trong đó, có hơn 50 bài viết của các tác giả trong Trường và 50 bài viết của tác giả ngoài Trường (02 bài của GS, 22 bài của PGS, 29 bài của TS, hơn 50 bài của ThS) với các bài viết có hàm lượng khoa học cao, phản ánh sâu sắc, đa dạng các vấn đề liên quan đến ngành Nội vụ theo đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí. Mạng lưới cộng tác viên không ngừng phát triển. Sau giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn, hiện tại Tạp chí Khoa học Nội vụ đã có lực lượng cộng tác viên khá đông đảo và đa dạng, ước tính gần 200 cộng tác viên trong cả nước, trong đó có gần 100 cộng tác viên thường xuyên có bài viết gửi đến.

Trong năm 2017, Tạp chí đã hoàn thiện hồ sơ và trình Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Luật học, Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đề nghị đưa Tạp chí Khoa học Nội vụ vào danh mục tạp chí khoa học được tính điểm. Theo đó, Tạp chí Khoa học Nội vụ được đưa vào danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm công trình từ 0 - 0,5 điểm đối với Hội đồng CDGS liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học và Hội đồng CDGS ngành Luật học. Đây là căn cứ để các cơ sở đào tạo sau đại học trong cả nước điều chỉnh, bổ sung Tạp chí Khoa học Nội vụ vào Danh mục các tạp chí được điểm công trình khoa học theo chuyên ngành phù hợp khi học viên cao học, nghiên cứu sinh bảo vệ luận văn, luận án.

        Trên cơ sở các kết quả đạt được, Báo cáo đồng thời đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2018, Tạp chí tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của mình theo quy chế hoạt động, tổ chức; tiếp tục hoàn thiện về nội dung, hình thức ấn phẩm Tạp chí, đáp ứng các tiêu chí của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước.

       Trong khuôn khổ làm việc, các thành viên trong Hội đồng Biên tập thẳng thắn trao đổi về nhiều vấn đề xoay quanh định hướng phát triển Tạp chí. Nhìn chung các ý kiến đều cho rằng, nội dung của Tạp chí cần gắn liền với các ngành đào tạo trong đó có những ngành học mới, các kết quả nghiên cứu phải phục vụ có hiệu quả cho hoạt động giảng dạy và định hướng phát triển đào tạo của Trường. Bên cạnh đó, Tạp chí cần chú trọng mở rộng đội ngũ cộng tác viên đến từ các địa phương, không ngừng gắn kết với các tạp chí khác trong Bộ Nội vụ; cần thiết phải có trang tin điện tử của tạp chí…

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến - Q. Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi họp

        Thay mặt Ban Giám hiệu Nhà trường, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến - Q. Hiệu trưởng Nhà trường chúc mừng cán bộ Tạp chí và ghi nhận những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Q. Hiệu trưởng mong muốn Tạp chí tiếp tục cố gắng để đạt những bước phát triển cao hơn trong các năm tiếp theo.

GS.TSKH. Phan Xuân Sơn, nguyên Vụ trưởng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,

thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí

PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn, Văn phòng Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước,

thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí

        Phát biểu kết thúc cuộc họp, PGS.TS Nguyễn Minh Phương cảm ơn và đánh giá cao những ý kiến đóng góp quý báu của các thành viên Hội đồng Biên tập, các nhà khoa học, các nhà quản lý và các cộng tác viên; đồng thời Tổng Biên tập nhấn mạnh, Tạp chí sẽ tiếp thu, nghiên cứu nghiêm túc những ý kiến đóng góp và khắc phục để nâng cao hơn nữa chất lượng của Tạp chí, biến Tạp chí trở thành diễn đàn, sân chơi thật sự bổ ích, ý nghĩa cho các giảng viên và các nhà khoa học, đáp ứng mong muốn của bạn đọc trong thời gian tới.

Các tin khác