Tin tức
01/02/2018 03:11:17 GMT

Hội nghị thường niên của Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

        Sáng 31/01/2018, tại phòng D402, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị thường niên của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo. Tại đây, nhiều nội dung quan trọng đã được Hội nghị thông qua.

Đến dự Hội nghị về phía Lãnh đạo Bộ Nội vụ có PGS.TS Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội, TS. Nguyễn Ngọc Vân - Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ.

Về phía Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Q. Hiệu trưởng Nhà trường - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; PGS.TS. Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng - Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; TS Hà Quang Ngọc - Phó Hiệu trưởng cùng các thành viên trong Hội đồng Khoa học và Đào tạo cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Q. Hiệu trưởng Nhà trường- Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến thay mặt Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường chân thành cảm ơn sự hiện diện của các quý vị đại biểu tại Hội nghị. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến nhấn mạnh, Hội nghị Khoa học và Đào tạo là hoạt động thường niên của Trường nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2017 và bàn phương hướng năm 2018. Nhân dịp xuân mới, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến chúc toàn thể Hội đồng và các quý vị đại biểu sức khỏe, đạt được nhiều thành công và thắng lợi mới.

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng - Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

       Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo do PGS.TS. Nguyễn Minh Phương trình bày. Báo cáo chỉ rõ, thực hiện định hướng phát triển Nhà trường trở thành trường đại học có uy tín theo hướng ứng dụng đến năm 2020, Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã triển khai các mặt hoạt động tư vấn trọng tâm và đạt được những thành tựu cơ bản. Trong công tác tư vấn về phát triển hoạt động khoa học và công nghệ, Hội đồng tư vấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học gắn với các lĩnh vực của Bộ Nội vụ và đào tạo, đặc biệt là xây dựng các giáo trình, tập bài giảng; tư vấn cho Nhà trường chiến lược hợp tác quốc tế theo hướng coi trọng các đối tác truyền thống, mở rộng hợp tác với các đối tác có uy tín trong khu vực và quốc tế để trao đổi chương trình đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

        Bên cạnh đó, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại như: chưa thực hiện tốt công tác tư vấn về kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên; công tác tư vấn về hoàn thiện tổ chức và quản lý trường đại học trong đó có việc thành lập Hội đồng khoa, các tổ bộ môn chưa hiệu quả.

        Trên cơ sở các kết quả đạt được, báo cáo đã nêu ra phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo cần thực hiện năm 2018, trong đó: tiếp tục tư vấn về phát triển hoạt động khoa học và công nghệ, đặc biệt tư vấn giúp Nhà trường tiếp cận đề tài cấp nhà nước; tiếp tục tư vấn mở các ngành và bậc đạo tạo mới của Trường; tư vấn phát triển đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên; đẩy mạnh triển khai liên kết quốc tế trong hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.

Sau khi nghe Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo do PGS.TS. Nguyễn Minh Phương trình bày, các thành viên của Hội đồng đều nhất trí cao những kết quả mà Hội đồng đã tư vấn cho trường trong năm 2017 về công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ; tư vấn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học; tư vấn về hoạt động đào tạo; tư vấn về phát triển tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực của Trường.

Bên cạnh đó, các ý kiến đưa ra còn tập trung thảo luận vào những vấn đề trọng tâm để phát triển hoạt động khoa học và đào tạo của Trường: xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ mà trường đã có đủ đội ngũ giảng viên như ngành Luật học, Văn hóa học…, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên; xây dựng và nâng cao đội ngũ nghiên cứu viên thuộc Viện Nghiên cứu và phát triển; tập trung phát triển những ngành đào tạo mũi nhọn,... đáp ứng cho sự phát triển của xã hội và nhu cầu ngành Nội vụ. Ngoài ra, một số thành viên của Hội đồng góp ý về chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công, Quản lý công. Các ý kiến của PGS.TS. Văn Tất Thu, TS. Nguyễn Tiễn Dĩnh, PGS.TS. Vũ Thị Phụng nhấn mạnh đến việc chú trọng phát triển chương trình đào tạo đại học, sau đại học dựa trên thế mạnh của Trường. Phần lớn ý kiến đều tập trung góp ý bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên có đủ năng lực chủ trì các nhiệm vụ khoa học cấp bộ, cấp quốc gia, có công trình công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín. Đặc biệt, ý kiến của các thành viên Hội đồng đều đề xuất đổi mới công tác tư vấn của Hội đồng, trước mắt sẽ tư vấn thành lập Câu Lạc bộ Khoa học Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

PGS.TS. Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao những kết quả tư vấn của Hội đồng trong năm 2017. Thứ trưởng nhấn mạnh, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, có những dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của mình: Trường vừa phát triển về quy mô (mở rộng đào tạo bậc đại học và bắt đầu đào tạo sau đại học), vừa nỗ lực hết sức để nâng cao chất lượng hoạt động trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Trong những thành tựu đã đạt được luôn có một phần không nhỏ sức lực và trí tuệ của các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo. Thứ trưởng mong muốn, các thành viên của Hội đồng Khoa học và Đào tạo tiếp tục đồng hành và nỗ lực tham gia vào các hoạt động của Nhà trường.

        Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến thay mặt Đoàn Chủ tịch cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, sự chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Bộ Nội vụ mà trực tiếp là Thứ trưởng Triệu Văn Cường; đồng thời cám ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, trong năm 2018, Nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, gắn liền đào tạo với nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng tuyển sinh, tập trung vào hoạt động mở ngành mới, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến kết luận: Trong năm 2018, Hội đồng sẽ tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, tư vấn giúp Nhà trường về mọi hoạt động, trọng tâm là công tác đào tạo, khoa học công nghệ, phát triển tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực để tiếp cận triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Hội đồng Khoa học và Đào tạo chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị

Các tin khác