Thông tin tuyển sinh
11/03/2013 10:49:39 GMT
  

BỘ NỘI VỤ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

Số: 180 /TB-ĐHNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày08 tháng 03 năm 2013
 
THÔNG BÁO

Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp Nghề

và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2013

Thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục dạy nghề giao cho trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Mã trường: DNV), Trường thông báo tuyển sinh đối với bậc Cao đẳng, Trung cấp Nghề và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2013 như sau:

1. Các bậc, ngành đào tạo:

1.1. Cao đẳng, Trung cấp Nghề:

TT

NGÀNH ĐÀO TẠO

MÃ NGHỀ

TRÌNH ĐỘ

ĐÀO TẠO

CHỈ TIÊU

1.

Văn thư hành chính

50320303

Cao đẳng Nghề

35

2.

40320303

Trung cấp Nghề

35

3.

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

50340402

Cao đẳng Nghề

35

4.

40340402

Trung cấp Nghề

35


1.2. Trung cấp chuyên nghiệp:

TT

NGÀNH ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH

CHỈ TIÊU

1.

Ngành Thư ký văn phòng

Mã ngành 42340411

200

2.

Ngành Hành chính văn thư

Mã ngành 42320302

3.

Ngành Hành chính văn phòng

Mã ngành 42340410

4.

Ngành Thông tin thư viện

Mã ngành 42320202

5.

Ngành Tin học ứng dụng

Mã ngành 42480207

6.

Ngành Hành chính

Mã ngành 42340410-01

7.

Ngành Văn thư - Lưu trữ

Mã ngành 42320301


Sinh viên, học sinh tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp Nghề, TCCN được Liên thông lên bậc Đại học, Cao đẳng chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Thời gian đào tạo:

- Bậc Cao đẳng Nghề: 2,5 năm.

- Bậc TCCN: 02 năm.

3. Đối tượng dự thi:

- Xét chuyển điểm thi tuyển sinh năm 2013 đối với những thí sinh không trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2013 của trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

- Xét hồ sơ đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

4. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước

Thí sinh khu vực miền Trung, Tây Nguyên và phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) nếu có nguyện vọng đăng ký học tại Đà Nẵng được ưu tiên xét gọi trúng tuyển.

5. Thủ tục và thời gian nộp hồ sơ:

5.1. Thủ tục nộp hồ sơ:

* Đối với các thí sinh đã dự thi Đại học vào trường Đại học Nội vụ Hà Nội hoặc các trường Đại học, Cao đẳng khác hệ chính quy năm 2013 mà chưa đạt điểm sàn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: thí sinh nộp đơn xin xét tuyển.

* Đối với các trường hợp khác: thí sinh nộp hồ sơ xin xét tuyển. Hồ sơ gồm:

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương

- Giấy khám sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp

- Đơn xin xét tuyển

- Giấy khai sinh

- Bằng tốt nghiệp Trung cấp, tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương (Bản sao có công chứng)

- 05 ảnh (3×4) mới chụp trong vòng 06 tháng.

5.2. Thời gian thu đơn và hồ sơ xét tuyển:

Trường nhận đơn hoặc hồ sơ xét tuyển từ ngày 15/8/2013 cho đến khi đủ chỉ tiêu

(trước ngày 30/10/2013)

6. Quyền lợi của sinh viên, học sinh:

- Sinh viên, học sinh thuộc diện chính sách được miễn giảm học phí và được ưu tiên ở nội trú trong ký túc xá của nhà trường.

- Sinh viên, học sinh có thành tích học tập tốt được nhận học bổng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, TB&XH và Bộ Tài chính.

7. Địa điểm liên hệ:

Xem thông tin chi tiết tại website: www.truongnoivu.edu.vn

a. Tại Hà Nội: Phòng Quản lý đào tạo – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Số 36, Đường Xuân La – Quận Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: (043) 7533.659 - (043) 7532.864-113;

Fax: (043) 7588.640 - (043) 7532.955.

b. Cơ sở tại Đà Nẵng: Website: truongnoivu-csmt.edu.vn

Khu Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc –Điện Bàn – Quảng Nam

(Gần Làng Đại học Đà Nẵng)

Điện thoại: (0510) 626 3232 – (0510) 626 3235-101 – (0511) 2240 390;

c. Văn phòng đại diện Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh:

Số 07 - Nguyễn Bỉnh Khiêm – Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

(trong Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP. Hồ Chí Minh).

Điện thoại: (08) 39111242; 39111246. Fax: (08) 39111082.

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội kính đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT; Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố; Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã giúp Trường sao thông báo tuyển sinh năm 2013 để giúp học sinh có thông tin đăng ký dự thi hoặc nộp hồ sơ xét tuyển./.

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Sở Giáo dục & Đào tạo các tỉnh, TP;
- Phòng GD&ĐT các Quận, Huyện, TX;
- Các trường THPT, TT GDTX các tỉnh, TP;
- Các đơn vị thuộc Trường;
- Lưu: VT, QLĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)


NGƯT.TS. Triệu Văn Cường

Các tin khác