Thông tin tuyển sinh
11/03/2013 10:50:53 GMT
  

BỘ NỘI VỤ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

Số: 181 /TB-ĐHNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày08 tháng 03 năm 2013
THÔNG BÁO

Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2013

        Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trực thuộc Bộ Nội vụ (trước đây là trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội và trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ) thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2013 như sau:

1. Mã trường Đại học Nội vụ Hà Nội: DNV

2. Các bậc, ngành đào tạo:

TT

BẬC, NGÀNH

CHỈ TIÊU, MÃ NGÀNH ĐĂNG KÝ HỌC

KHỐI THI

GHI CHÚ

HÀ NỘI

ĐÀ NẴNG

1. Đại học:

1050

250

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Chỉ tiêu: 1.300

01

Khoa học thư viện

D320202

D320202D

C, D1

02

Quản trị văn phòng

D340406

D340406D

03

Lưu trữ học

D320303

D320303D

04

Quản trị nhân lực

D340404

D340404D

05

Quản lý Nhà nước

D310205

D310205D

2. Cao đẳng:

565

200

KHỐI XÉT

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Chỉ tiêu: 765

- Xét chuyển điểm thi tuyển sinh Đại học cho thí sinh dự thi vào trường.

- Xét nguyện vọng 2, 3 của các thí sinh.

01

Khoa học thư viện

C320202

C320202D

C, D1

02

Lưu trữ học

C320303

03

Quản lý văn hoá

C220342

04

Quản trị văn phòng

C340406

C340406D

05

Văn thư - Lưu trữ

06

Hành chính học

07

Hành chính văn thư

08

Thư ký văn phòng

C340407

09

Quản trị nhân lực

C340404

C340404D

A, C, D1

10

Dịch vụ pháp lý

C380201

C380201D

A, A1, D1

11

Tin học ứng dụng

C480202

C480202D

Ghi chú: Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng được học Liên thông lên bậc Đại học cùng ngành, hệ đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Đối tượng dự thi:

Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

4. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước

5. Ngày thi: Ngày 9,10/7/2013 (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

6. Địa điểm thi: Tại Hà Nội, Đà Nẵng và các Cụm thi quốc gia theo Giấy báo dự thi. (Riêng thí sinh có hộ khẩu thường trú từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên: đăng ký thi tại cơ sở đào tạo Quảng Nam – Đà Nẵng)

Thủ tục và thời gian nộp hồ sơ theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Thí sinh nộp hồ sơ tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 12 tháng 4 năm 2013 đến 17h ngày 19 tháng 4 năm 2013)

7. Quyền lợi của học sinh, sinh viên:

- Sinh viên đăng ký học ở Hà Nội hoặc cơ sở của Trường tại Đà Nẵng, Trường sẽ xét điểm trúng tuyển theo khu vực thí sinh đăng ký học.

- Sinh viên thuộc diện chính sách được miễn giảm học phí và được ưu tiên ở nội trú trong ký túc xá của Nhà trường.

- Sinh viên có thành tích học tập tốt được nhận học bổng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính.

8. Địa điểm liên hệ:

Xem thông tin chi tiết tại website: www.truongnoivu.edu.vn

a. Tại Hà Nội: Phòng Quản lý đào tạo – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Số 36, Đường Xuân La – Quận Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: (043) 7533.659 - (043) 7532.864-113;

Fax: (043) 7588.640 - (043) 7532.955.

b. Cơ sở tại Đà Nẵng:

Website: truongnoivu-csmt.edu.vn

Khu Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc –Điện Bàn – Quảng Nam

(Gần Làng Đại học Đà Nẵng)

Điện thoại: (0510) 626 3232 – (0510) 626 3235-101 – (0511) 2240 390;

c. Văn phòng đại diện Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh:

Số 07 - Nguyễn Bỉnh Khiêm – Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

(trong Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP. Hồ Chí Minh).

Điện thoại: (08) 39111242; 39111246. Fax: (08) 39111082.

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội kính đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT; Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố; Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã giúp Trường sao thông báo tuyển sinh năm 2013 để học sinh có thông tin đăng ký dự thi hoặc nộp hồ sơ xét tuyển vào học các ngành, bậc đào tạo theo quy định tại Thông tư 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Sở Giáo dục & Đào tạo các tỉnh, TP;
- Phòng GD&ĐT các Quận, Huyện, TX;
- Các trường THPT, TT GDTX các tỉnh, TP;
- Các đơn vị thuộc Trường;
- Lưu: VT, QLĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)


NGƯT.TS. Triệu Văn Cường

Các tin khác