Tin tức hoạt động
27/06/2018 08:29:05 GMT

Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Khoa học Nội vụ năm 2018

Chiều ngày 18/6/2018, tại Phòng A104 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Tạp chí Khoa học Nội vụ đã tổ chức hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Khoa học Nội vụ (TC) năm 2018. Tham dự hội nghị có đại biểu là lãnh đạo Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, đại diện các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường cùng cộng tác viên trong và ngoài trường, khách mời là hội đồng biên tập, các nhà quản lý, nhà khoa học. 

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương - Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Nội vụ

phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Nội vụ phát biểu cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Bộ Nội vụ, Trường Đại hoc Nội vụ Hà Nội về các hoạt động của TC trong thời gian qua, cũng như sự phối hợp tốt giữa TC với các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường để TC hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian qua, TC đã có nhiều đóng góp tích cực vào hoạt động quảng bá hình ảnh của Trường về nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Nội vụ và xã hội, hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

TS. Nguyễn Nghị Thanh, P. Tổng biên tập TC trình bày báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động 6 tháng cuối năm 2018

Hội nghị đã nhận được 12 tham luận và nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, hội đồng biên tập, cộng tác viên trong và ngoài trường. Các ý kiến đều nhấn mạnh vai trò, vị trí của Tạp chí Khoa học Nội vụ trong trong việc phổ biến kiến thức về khoa học nội vụ cũng như những chuyên ngành mà Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đang đào tạo như: quản lý nhà nước, quản trị nhân lực, quản trị văn phòng, luật học, chính trị, đường lối của Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh … Tạp chí là diễn đàn khoa học quan trọng để các nhà khoa học trong và ngoài Trường, đội ngũ giảng viên, học viên, sinh viên của Trường tham gia công bố các công trình nghiên cứu của mình.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, bên cạnh những chuyên mục hiện có, TC nên bổ sung các chuyên mục gắn với hoạt động đào tạo của Nhà trường. TC cần đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung, đồng thời xây dựng đội ngũ cộng tác viên ngoài Trường ổn định để tập hợp được nhiều bài viết phong phú, đa dạng.

Các ý kiến đều bày tỏ mong muốn TC tiếp tục phát triển để làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình trong giai đoạn mới, bảo đảm giữ vững tôn chỉ, mục đích của một tạp chí khoa học đa ngành; kịp thời công bố các kết quả nghiên cứu khoa học chuyên sâu về ngành Nội vụ và các chuyên ngành Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đang đào tạo.

Phát biểu tổng kết hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Minh Phương trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của lãnh đạo, các đại biểu tham dự hội nghị nhằm xây dựng TC ngày càng lớn mạnh, đồng thời tiếp thu những ý kiến quý báu của các đại biểu và hy vọng trong thời gian tới, vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Bộ Nội vụ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, nhận được những bài viết chất lượng của các nhà khoa học, các cộng tác viên trong và ngoài Trường.

Các tin khác