Quản trị văn phòng
13/03/2013 01:49:43 GMT

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

BẬC ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

1. Tên ngành đào tạo: QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

2. Tên ngành tiếng Anh: Office Management

3. Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

4. Mã ngành đào tạo: D340406

5. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT và tương đương

6. Thời gian đào tạo: 04 năm

7. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân đại học ngành Quản trị văn phòng có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt; nắm vững và vận dụng kiến thức chuyên môn về công tác quản trị văn phòng vào thực tế; biết nắm bắt cơ hội, khả năng thích nghi tốt, có kỹ năng làm việc nhóm, chịu áp lực công việc, có tư duy khoa học, sáng tạo giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo góp phần vào sự nghiệp phát triển tổ chức, doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

8. Yêu cầu:

8.1. Về kiến thức

Cử nhân ngành Quản trị văn phòng được trang bị những kiến thức đại cương, cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành về khoa học xã hội, khoa học quản lí; kiến thức về quản lí nhà nước, tổ chức nhà nước và pháp luật; kiến thức lý luận về công tác văn phòng, quản trị văn phòng. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị những kiến thức về công tác văn thư, lưu trữ, thư ký văn phòng, kinh tế, kế toán, ngoại ngữ, tin học.

8.2. Về kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức lý luận vào tổ chức hoạt động, điều hành và quản lý văn phòng để giải quyết các công việc liên quan đến công tác quản lý hành chính của các cơ quan, tổ chức.

- Thực hiện và hướng dẫn các nghiệp vụ hành chính như:

+ Kỹ năng tham mưu, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý;

+ Kỹ năng đánh máy vi tính, soạn thảo văn bản hành chính;

+ Kỹ năng tổ chức bảo quản, quản lý, giải quyết văn bản và khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn thông tin phục vụ cho cơ quan và lãnh đạo;

+ Kỹ năng tổ chức và điều hành các cuộc hội họp của văn phòng, cơ quan;

+ Kỹ năng tổ chức các hoạt động, bố trí sắp xếp công việc và cải tiến lề lối làm việc trong văn phòng; hiện đại hóa văn phòng;

+ Kỹ năng kiểm tra, đánh giá, điều hành các hoạt động của cấp dưới thuộc thẩm quyền;

+ Kỹ năng giao tiếp công sở.

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp.

- Ứng dụng và hướng dẫn sử dụng các thiết bị văn phòng hiện đại; các chương trình phần mềm tin học thông dụng trong trao đổi thông tin nghiệp vụ, quản lý văn bản, soạn thảo văn bản và bảo mật thông tin.

8.3. Về thái độ

- Phẩm chất chính trị tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề và tác phong của người cán bộ, công chức, viên chức văn phòng.

- Tinh thần trách nhiệm và luôn có ý thức phục vụ xã hội, cộng đồng, cơ quan, tổ chức.

8.4. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị văn phòng đảm nhận được các vị trí công việc sau:

- Chuyên viên văn phòng tại cơ quan Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan Đảng, tổ chức phi chính phủ;

- Công chức văn phòng thống kê tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

- Nhân viên Hành chính - Văn thư, Hành chính văn phòng, lễ tân tại các doanh nghiệp;

- Cán bộ quản lý văn phòng hoặc bộ phận thuộc văn phòng tại các cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương (Chánh, phó văn phòng; trưởng, phó phòng hành chính...);

- Trợ lý lãnh đạo tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ trung ương đến địa phương.

8.5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sau khi học xong, người học có thể tham gia các khóa học nâng cao trình độ ở bậc đào tạo cao hơn (đào tạo sau đại học: thạc sĩ, tiến sĩ) trong nước và nước ngoài


Các tin khác