Thư ký văn phòng
13/03/2013 02:53:59 GMT

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN

TỐT NGHIỆP NGÀNH THƯ KÝ VĂN PHÒNG

BẬC ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

1. Tên ngành đào tạo: THƯ KÝ VĂN PHÒNG

2. Tên ngành tiếng Anh: Office Secretary

3. Trình độ đào tạo: Cao đẳng chính quy

4. Mã ngành đào tạo: C340407

5. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT và tương đương

6. Thời gian đào tạo: 03 năm

7. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Thư ký văn phòng có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt; nắm vững và vận dụng kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ thư ký văn phòng vào thực tế; tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo; chủ động, sáng tạo, tự tin và luôn có ý thức cập nhật kiến thức, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong giải quyết công việc góp phần vào sự nghiệp phát triển tổ chức, doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

8. Yêu cầu

8.1. Về kiến thức

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về lý luận chính trị, quản lí nhà nước, tổ chức nhà nước và pháp luật; hệ thống kiến thức lý luận về thư ký văn phòng, giao tiếp, văn hoá ứng xử nơi công sở, lễ tân ngoại giao, tin học, ngoại ngữ đặc biệt là các nghiệp vụ cơ bản của người thư ký văn phòng nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội và doanh nghiệp.

8.2. Về kỹ năng

Sinh viên ngành Thư ký văn phòng được đào tạo và rèn luyện những kỹ năng sau:

- Thu thập và cung cấp thông tin phục vụ cho lãnh đạo, cơ quan.

- Xây dựng và quản lý chương trình kế hoạch công tác.

- Tổ chức tiếp – đãi khách; tổ chức hội họp; tổ chức phòng làm việc; tổ chức chuyến đi công tác.

- Soạn thảo văn bản hành chính về những nghiệp vụ cơ bản của người thư ký văn phòng.

- Kỹ năng mềm như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết xung đột, kỹ năng đàm phán, giao tiếp và ứng xử đối với lãnh đạo, đồng nghiệp và đối tác...

- Sử dụng tiếng Anh giao tiếp.

- Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng hiện đại; các chương trình phần mềm tin học thông dụng trong quản lý văn bản, soạn thảo văn bản và bảo mật thông tin.

8.3. Về thái độ

- Luôn có phẩm chất chính trị, tư tưởng đạo đức tốt và nếp sống văn hóa lành mạnh.

- Có tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề.

- Luôn có ý thức phục vụ cộng đồng, cơ quan, đơn vị.

8.4. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành thư ký văn phòng đảm nhận các vị trí công việc sau:

- Thư ký chuyên môn văn phòng (thư ký phụ trách văn thư, lưu trữ, lễ tân...) tại cơ quan Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ, tổ chức kinh tế;

- Thư ký riêng, trợ lý cho lãnh đạo về các nghiệp vụ hành chính văn phòng tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ trung ương đến địa phương.

8.5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sau khi học xong, người học có thể học liên thông đại học tại Trường hoặc các cơ sở đào tạo khác.


Các tin khác