Trung tâm Tin hoc Ngoại ngữ
02/08/2018 11:04:56 GMT

THÔNG BÁO

LỊCH TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH

CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

I. LỊCH THI

+ Lịch thi tháng 7: 8h – Chủ nhật,  Ngày: 25/08

+ Địa điểm tổ chức thi: Tầng 3 Nhà D: phòng D304- D303 – D302

II. TỔ CHỨC THI

+ Phần 1: 60 phút thực hành sử dụng Windows, Word, Excel, Powerpoint .

+ Phần 2: 60 phút trả lời 50 câu hỏi Trắc nghiệm.

III. HỒ SƠ

+ 02 ảnh 3x4 cm

+ 01 CMT/Hộ chiếu photo

+ 01 đơn đăng ký theo mẫu: Tải về

IV. LIÊN HỆ

+ Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng D205 – Trung tâm Tin học – Đại học Nội vụ Hà Nội – 36 Xuân La – Tây Hồ - Hà Nội.

+ Điện thoại: 0423.21.91.664 – 0423.21.91.663

+ Chuyên viên tiếp nhận và xử lý thông tin:

1. Trần Quốc Huy0975.597.296 – Email: huytq.dhnv@gmail.com

2. Nguyễn Tùng Lâm01656.070.389

V. TÀI LIỆU ÔN THI

+ Phần mềm ôn thi Trắc nghiệm: Tải về


Các tin khác