Diễn đàn nghiệp vụ THƯ VIỆN HIỆN ĐẠI
11/01/2019 04:52:12 GMT
Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc gồm 02 địa chỉ truy cập THƯ VIỆN SỐ:
1. Địa chỉ IP, KÍCH VÀO ĐÂY để truy cập
2. Địa chỉ tên miền: http://đreamlib.vn (Hiện tại chưa kích hoạt).

Ngoài ra, bạn đọc tra cứu các tài liệu truyền thống (tài liệu in) có tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, xin mời truy cập địa chỉ sau:

Các tin khác