Lịch công tác
17/08/2019 10:11:42 GMT

Thứ, ngày, tháng, năm

SÁNG (làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)

CHIỀU (làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

19/8/2019


- 14h00’: Họp triển khai kế hoạch đón tiếp sinh viên đại học hệ chính quy trúng tuyển đợt 1 năm 2019 nhập Trường. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, Phòng CTSV, QLĐTĐH, KHTC, Văn phòng, đại diên lãnh đạo các Khoa, Trung tâm quản lý sinh viên, viên chức được cử tham gia ban đón tiếp sinh viên, Tổ Thông tin Truyền thông (Phòng CTSV chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 16h00’: Họp triển khai thủ tục tiếp nhận TNV Koica làm việc tại Trường. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền, phòng HTQT, TCCB, QLĐTĐH, KHTC, Văn phòng, Trung tâm TH-NN (Phòng HTQT). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ ba

20/8/2019

- 8h30’: Họp triển khai Kế hoạch kiểm định chất lượng của Trường. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng tự đánh giá (Phòng KTBDDCL chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 14h00’: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp các lớp đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học trúng tuyển năm 2015 và 2017. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng, cố vấn học tập các lớp (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ tư

21/8/2019


- 14h00’: Làm việc với Đoàn công tác Ủy ban, Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng (Ủy ban) Quốc hội. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, phòng KTBĐCL, QLĐTĐH, QLĐTSĐH, Văn phòng (Phòng KTBDDCL chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ năm

22/8/2019

- 9h00’: Họp Hội đồng xét thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng TCCB chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.


Thứ sáu

23/8/2019


- 14h00’: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp các lớp đại học, cao đẳng liên thông hình thức vừa làm vừa học học tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, phòng QLĐTĐH, CTSV, KT&BĐCL, khoa HCH, VTLT, PHTPHCM (PH HCM chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.


Ghi chú: - 7h30’ ngày 24-25/8/2019. Tổ chức đón tiếp tân sinh viên đại học chính quy trúng tuyển đợt 1 năm 2019. Địa điểm: Sân nhà ABCD.
Các tin khác