Lịch công tác
24/08/2019 06:41:59 GMT

Thứ, ngày, tháng, năm

SÁNG (làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)

CHIỀU (làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

26/8/2019

- 10h30’: Họp với đại diện Trường Niagara, Hoa Kỳ. Thành phần: Phòng HTQT, khoa QTNNL (Phòng HTQT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- Hiệu trưởng dự Hội nghị tại Lâm Đồng.

- 13h30’: Họp hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 15h00’: Họp nhóm hỗ trợ cho tình nguyện viên của Tổ chức KOICA đến làm việc tại Trường. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên nhóm hỗ trợ (Phòng HTQT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ ba

27/8/2019

- 8h30’: Họp Ban xây dựng nội dung, chương trình Hội thảo quốc tế. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Ban xây dựng nội dung, chương trình. Địa điểm: Phòng họp A104.

- 13h00’: Họp Hội đồng nghiệm thu đề cương chi tiết học phần khoa Quản trị nguồn nhân lực. Thành phần: TS. Hà Quang Ngọc chủ trì, thành viên Hội đồng (Khoa QTNNL chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ tư

28/8/2019

- 9h30’: Làm việc với chuyên gia Văn hóa du lịch. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, Bộ môn Văn hóa – Khoa QLXH (Khoa QLXH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- Hiệu trưởng dự Hội nghị tại TP. Hồ Chí Minh.

Thứ năm

29/8/2019


- 14h00’: Gặp mặt học viên lớp tiếng Hàn sơ cấp cho viên chức Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, TTTHNN, học viên (TTTHNN chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ sáu

30/8/2019

- 8h00’: Họp giao ban công tác tháng 8/2019. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì; các Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc; VPĐU, Tổ trưởng Tổ Thanh tra, Tổ trưởng Tổ Thông tin Truyền thông (VP chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 14h00’: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Thành phần: Các đồng chí trong BTV Đảng ủy Nhà trường (VPĐU chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.

- 14h30’: Họp Ban chấp hành Đảng bộ. Thành phần: Đồng chí Nguyễn Bá Chiến – Bí thư Đảng ủy chủ trì, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ Nhà trường (VPĐU chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 16h00’: Họp triển khai Lớp bồi dưỡng về chính sách và công tác quản lý nguồn nhân lực nhà nước cho Đoàn cán bộ CHDCND Lào. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, phòng HTQT, KHTC, khoa HCH, QLXH, Văn phòng, Đoàn TN, Tổ TTTT (Phòng HTQT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.


Các tin khác