Lịch công tác
31/08/2019 10:55:28 GMT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019


Thứ, ngày, tháng, năm

SÁNG (làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)

CHIỀU (làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

02/9/2019

Nghỉ lễ ngày 02/9

Thứ ba

03/9/2019Thứ tư

04/9/2019

- 8h00’: Họp về vài trò của đội ngũ giảng viên đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, Chủ tịch Hội đồng trường, các Phó Hiệu trưởng; Trưởng, Phó các Khoa, Trung tâm, Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bộ môn; Văn phòng, phòng QLĐTĐH, QLĐTSĐH, TCCB, KHTC, KTBĐCL. Địa điểm: Phòng họp A104.


Thứ năm

05/9/2019

- 10h00’: Khai giảng Lớp bồi dưỡng về chính sách và công tác quản lý nguồn nhân lực nhà nước cho Đoàn cán bộ CHDCND Lào năm 2019. Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu chủ trì, đại biểu theo giấy mời, phòng HTQT, Văn phòng, phòng KHTC, TCCB, khoa HCH, QLXH, Đoàn TN, Tổ TTTT (Phòng HTQT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.


Thứ sáu

06/9/2019

- Hiệu trưởng công tác tại TP. Hồ Chí Minh.Ghi chú:  8h30’ ngày 31/8/2019: Tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2017. Thành phần: Ban Giám hiệu, phòng QLĐTĐH, Văn phòng, phòng KTBĐCL, KHTC, CTSV, lãnh đạo các Khoa, cố vấn học tập các lớp. Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.
Các tin khác