Lịch công tác
22/09/2019 05:18:42 GMT
LỊCH CÔNG TÁC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019

Thứ, ngày, tháng, năm

SÁNG (làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)

CHIỀU (làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

23/9/2019

- 8h30’: Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, Văn phòng, phòng TCCB, KHTC, TTTHNN, TTTTTV (Văn phòng chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.


Thứ ba

24/9/2019Thứ tư

25/9/2019

- 8h00’: Họp Ban Giám hiệu. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng TCCB. Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.


Thứ năm

26/9/2019

- 8h00’: Hiệu trưởng tiếp công dân. Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.

- 14h00’: Hiệu trưởng tiếp công dân. Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.

Thứ sáu

27/9/2019

- 8h30’: Họp tổng kết công tác nghiên cứu khoa học của Nhóm công nghệ thông tin. Thành phần: TS. Nguyễn Hoài Thu chủ trì, thành viên nhóm nghiên cứu, đại biểu theo giấy mời (Nhóm nghiên cứu chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.
- 11h45’: Làm việc với Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Cộng hoà Singapore). Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, phòng HTQT (Phòng HTQT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 14h30’: Họp với Đoàn cán bộ CHDCND Lào. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, phòng HTQT, khoa HCH (Phòng HTQT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.
- 16h00’: Bế giảng Lớp bồi dưỡng về chính sách và công tác quản lý nguồn nhân lực nhà nước cho Đoàn cán bộ CHDCND Lào năm 2019. Đại diện Ban Giám hiệu chủ trì, phòng HTQT, khoa HCH, Văn phòng, phòng KHTC, TCCB, khoa QLXH, Đoàn TN, Tổ TTTT, đại biểu theo giấy mời (Phòng HTQT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.


Các tin khác