Lịch công tác
23/11/2019 09:06:17 GMT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019


Thứ, ngày, tháng, năm

SÁNG (làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)

CHIỀU (làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

25/11/2019Thứ ba

26/11/2019


- 16h00’: Họp Hội đồng thẩm định cấp trường giáo trình Công vụ, công chức do PGS.TS. Nguyễn Minh Phương chủ biên. Thành phần: PGS.TS. Vũ Trọng Hách chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ tư

27/11/2019

- 8h30’: Nói chuyện chuyên đề: Kỹ năng giải quyết xung đột trong thực thi công vụ. Thành phần: Đại biểu theo giấy mời (Khoa HCH chuẩn bị). Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.

- 14h00’: Họp Nghiệm thu đề tài cấp Trường "Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn Thanh niên tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong đào tạo theo học chế tín chỉ" do ThS. Trương Quốc Việt chủ nhiệm. Thành phần: TS. Hà Quang Ngọc chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

Thứ năm

28/11/2019

- 8h00’: Họp giao ban công tác tháng 11/2019. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì; các Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc; VPĐU, Tổ trưởng Tổ Thanh tra, Tổ trưởng Tổ Thông tin Truyền thông (VP chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402 (PHQN, PHTPHCM họp trực tuyến. Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị thuộc Phân hiệu).

- 8h30’: Họp thẩm định chuẩn đầu ra nghề Thư viện. Thành phần: Hội đồng thẩm định (Tổ soạn thảo chuẩn đầu ra chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 14h00’: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Thành phần: Các đồng chí trong BTV Đảng ủy Nhà trường (VPĐU chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.

- 14h30’: Họp Ban chấp hành Đảng bộ. Thành phần: Đồng chí Nguyễn Bá Chiến – Bí thư Đảng ủy chủ trì, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ Nhà trường (VPĐU chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ sáu

29/11/2019

- 8h00’: Họp nghiệm thu đề cương chi tiết học phần khoa Quản lý xã hội. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng (Khoa QLXH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 14h00’: Họp góp ý dự thảo Quy định về công tác cố vấn học tập của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, PHQN, PHTPHCM, TTTTTV, TTTHNN (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402 (PHQN, PHTPHCM họp trực tuyến).


Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng
Các tin khác