Lịch công tác
22/12/2019 07:53:07 GMT
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019

Thứ, ngày, tháng, năm

SÁNG (làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)

CHIỀU (làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

23/12/2019


- 14h00’: Tổ chức nói chuyện chuyên đề “Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành văn hóa du lịch và văn hóa truyền thông”. Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, giảng viên khoa QLXH và sinh viên ngành văn hóa truyền thông và văn hóa du lịch khóa 2018-2022, 2019-2023 (Khoa QLXH chuẩn bị). Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.

Thứ ba

24/12/2019


- 14h00’: họp chế độ chính sách và học bổng khuyến khích học tập. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng CTSV chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ tư

25/12/2019

- 8h00’: Khai mạc kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Thành phần: Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, đại biểu theo giấy mời, Ban Giám hiệu, Chủ tịch hội đồng Trường, Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Trường, viên chức tham gia thực hiện nhiệm vụ (Phòng KTBĐCL chuẩn bị). Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.


Thứ năm

26/12/2019


- 14h00’: Họp xét điều kiện trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học, học tại Phân hiệu Tp. Hồ Chí Minh ngành LTH, QTVP. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, phòng QLĐTĐH, CTSV, KT&BĐCL, khoa QTVP, VTLT, PHTPHCM (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402 (PHTPHCM họp trực tuyến)

Thứ sáu

27/12/2019


- 14h00’: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn và tổng kết công tác Đoàn và phong trào TNTH năm 2019,triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020. Thành phần: BCH Đoàn trường, Bí thư, phó bí thư, các đồng chí trong BCH các chi đoàn nhập học năm 2019, năm 2018; Bí thư các chi đoàn nhập học năm 2017; BCH các Liên chi đoàn; Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ sinh viên do Đoàn trường quản lý, đại biểu theo giấy mời (Đoàn TN chuẩn bị). Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.


Ghi chú: Từ ngày 25/12 đến 31/12/2019 Đoàn kiểm định đánh giá ngoài làm việc với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Các đơn vị, cá nhân thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.

Các tin khác