Học trực tuyến
12/03/2020 05:08:34 GMT
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DẠY VÀ HỌC TỪ XA QUA MẠNG

Thầy cô giáo và các em sinh viên truy cập vào địa chỉ dưới đây để tải về tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm:
  1.  Tài liệu dành cho giảng viên: https://trans.naviconference.com/download/HDSD_TranS_ChoGiaoVien.pdf
  2. Tài liệu dành cho sinh viên: https://trans.naviconference.com/download/HDSD_TranS_ChoHSSV.pdf
Tải phần mềm tại địa chỉ: http://Trans.NaviConference.com

Các tin khác