Các hoạt động của thư viện
19/04/2020 08:28:23 GMT

CHÀO MỪNG NGÀY SÁCH, VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM 20-04-2020 VÀ NGÀY SÁCH, BẢN QUYỀN THẾ GIỚI 23-04-2020

         Hưởng ứng ngày sách, văn hóa đọc Việt Nam theo nội dung của Luật Thư viện Việt Nam (20-4-2020); ngày sách và bản quyền thế giới (23-4-2020).

            Trong điều kiện tình hình dịch bệnh còn diễn biến nhiều phức tạp. Hướng tới tăng cường phục vụ bạn đọc trong bối cảnh chuyển đổi số và học tập từ xa. Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Nội vụ Hà Nội mở một số bộ sưu tập để bạn đọc truy cập không cần tài khoản. Xin được trân trọng giới thiệu và thông báo tới bạn đọc để tiện sử dụng:

  1. Bộ sưu tập khóa luận tốt nghiệp đại học khoa quản trị nguồn nhân lực;
  2. Khóa luận tốt nghiệp đại học khoa quản trị văn phòng.

Các tin khác