Đảng bộ
03/06/2020 05:47:49 GMT
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ trường Đại học Nội vụ Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phấn đấu thi đua lập thành tích hướng tới Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu đến các đồng chí Đảng viên và viên chức, sinh viên, quần chúng kênh tham khảo các Tư liệu Văn kiện của Đảng

Các tin khác