Lịch công tác
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019 24/08/2019 18:41
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch công tác của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019 17/08/2019 22:11
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch công tác của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019 11/08/2019 09:56
Lịch công tác của Lãnh đạo và Nhà trường từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/8/2019 04/08/2019 11:08
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch công tác của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/8/2019.
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019 26/07/2019 18:14
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019 20/07/2019 18:04
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch công tác của Ban giám hiệu và của Trường từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019.
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019 13/07/2019 09:41
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch công tác của Ban Giám hiệu và Nhà trường từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019 06/07/2019 20:47
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch công tác của Lãnh đạo và Nhà trường từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 01/7/2019 đến ngày 06/7/2019 30/06/2019 21:18
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch công tác của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 01/7/2019 đến ngày 06/7/2019
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019 22/06/2019 21:46
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019