Lịch công tác
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 20/1/2020 đến ngày 31/1/2020 20/01/2020 20:08
Trường Đại học Nội vụ Hà nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 20/1/2020 đến ngày 31/1/2020
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020 12/01/2020 09:16
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020 04/01/2020 21:52
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020 28/12/2019 14:45
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019 22/12/2019 07:53
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019 15/12/2019 20:27
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Nhà trường từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019 07/12/2019 08:48
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Nhà trường từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019 01/12/2019 08:01
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và Nhà trường từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 23/11/2019 09:06
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch công tác của Ban Giám hiệu và của Trường từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019 16/11/2019 21:31
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch công tác của Lãnh đạo và của Nhà trường từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019