Lịch công tác
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019 16/06/2019 17:47
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019 09/06/2019 09:26
Lich cong tac tuan
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019 01/06/2019 15:50
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch công tác của Ban Giám hiệu và của Trường từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019
Lịch công tác tuần từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019 26/05/2019 11:11
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch công tác của Lãnh đạo và của Trường như sau:
Lịch công tác tuần từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019 18/05/2019 23:28
Lịch công tác tuần từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019 12/05/2019 21:05
Lịch công tác tuần từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019 05/05/2019 12:30

Lịch công tác tuần từ ngày 29/4/2019 đến ngày 4/5/2019 01/05/2019 17:09
Lịch công tác tuần từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019 20/04/2019 14:33
Lịch công tác tuần từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019 12/04/2019 19:04