Lịch công tác
Lịch công tác từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 13/10/2018 14:15
Lịch công tác từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018 05/10/2018 19:08

Lịch công tác từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018 01/10/2018 08:18

Lịch công tác từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018 24/09/2018 08:02
Lịch công tác từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018 17/09/2018 13:20
Lịch công tác tuần từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018 10/09/2018 08:32
Lịch công tác tuần từ ngày 03/9/2018 đến ngày 07/9/2018 02/09/2018 22:49
Lịch công tác tuần từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018 27/08/2018 09:02
Lịch công tác tuần từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 19/08/2018 23:08
Lịch công tác tuần từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018 13/08/2018 10:13