Lịch công tác
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019 01/12/2019 08:01
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và Nhà trường từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 23/11/2019 09:06
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch công tác của Ban Giám hiệu và của Trường từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019 16/11/2019 21:31
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch công tác của Lãnh đạo và của Nhà trường từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019 09/11/2019 18:29
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch công tác của Lãnh đạo và của Nhà trường từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019 03/11/2019 12:36
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và Trường từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 28/10/2019 đến 01/11/2019 27/10/2019 16:20
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch công tác tuần từ ngày 28/10/2019 đến 01/11/2019
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019 19/10/2019 16:31
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch công tác của lãnh đạo và của Trường từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 14/10/2019 đến ngày 17/10/2019 12/10/2019 14:58
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 14/10/2019 đến ngày 17/10/2019
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019 04/10/2019 22:04
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019 29/09/2019 09:42
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019