Lịch công tác
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022 05/12/2022 16:51
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của lãnh đạo và của trường từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022 28/11/2022 08:12
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022 21/11/2022 09:03
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022
Lịch công tác tuần từ ngày 14/11/2022 đến ngày 18/11/2022 14/11/2022 08:31
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch công tác tuần từ ngày 14/11 đến ngày 18/11/2022
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 7/11/2022 đến ngày 11/11/2022 07/11/2022 09:51
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 7/11/2022 đến ngày 11/11/2022
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022 31/10/2022 09:51
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của lãnh đạo và của Trường từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022 24/10/2022 08:37
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của Lãnh đạo và của Trường từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022 17/10/2022 09:23
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của lãnh đạo và của trường từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022 10/10/2022 08:11
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch làm việc của lãnh đạo và của Trường từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022
Lịch công tác của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội từ ngày 03/10/2022 đến ngày 07/10/2022 03/10/2022 04:36
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch công tác của lãnh đạo và của Trường từ ngày 03/10/2022 đến ngày 07/10/2022