Lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019 16/02/2019 10:23
Lịch công tác tuần từ ngày 28/01/2019 đến ngày 15/02/2019 27/01/2019 17:12
Lịch công tác tuần (trong thời gian nghỉ tết nguyên đán - Kỷ Hợi - 2019).
Lịch công tác từ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019 19/01/2019 17:56
Lịch công tác từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019 14/01/2019 08:29
Lịch công tác từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019 06/01/2019 22:30

Lịch công tác từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019 31/12/2018 17:15

Lịch công tác từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018 24/12/2018 07:20
Lịch công tác từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018 17/12/2018 08:29
Lịch công tác từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018 09/12/2018 22:26

Lịch công tác từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018 03/12/2018 08:24