Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đợt 1 năm 2020. 17/01/2020 09:51
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đợt 1 năm 2020.
Thông báo chiêu sinh lớp học bổ sung kiến thức đợt 1 năm 2020 cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 17/01/2020 09:51
Thông báo chiêu sinh lớp học bổ sung kiến thức đợt 1 năm 2020 cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Thông báo Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 09/01/2020 15:11
Thông báo Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020
Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy, đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2019 và thời gian, hồ sơ, địa điểm nhập học 28/11/2019 15:10
Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy, đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2019 và thời gian, hồ sơ, địa điểm nhập học
Quyết định công nhận và triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2019 28/11/2019 15:10
Quyết định công nhận và triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2019
Quyết định công nhận và triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy năm 2019 28/11/2019 15:10
Quyết định công nhận và triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy năm 2019
Thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển học chương trình đào tạo thứ hai Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2019 12/11/2019 16:40
Thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển học chương trình đào tạo thứ hai Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2019
Thông báo Tuyển sinh đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2019 học tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La 06/11/2019 16:26
Quy định tuyển sinh đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 21/10/2019 16:03
Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Soạn thảo văn bản, Văn thư, Lưu trữ khóa 199 25/09/2019 11:18
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Soạn thảo văn bản, Văn thư, Lưu trữ khóa 199