Tuyển sinh
Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 theo kết quả học tập tại trụ sở chính Hà Nội 22/09/2021 21:57
Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 theo kết quả học tập tại trụ sở chính Hà Nội.
Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 đại học hệ chính quy năm 2021 học tại phân hiệu Quảng Nam 22/09/2021 15:50
Trường Đại học Nội vụ Hà nội thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 đại học hệ chính quy năm 2021 tho kết quả học tập THPT học tại phân hiệu Quảng Nam
Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 xét tuyển theo kết quả học tập THPT 22/09/2021 15:36
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 xét tuyển theo kết quả học tập THPT
Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, quy trình nhập học trực tuyến đối với thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 20/09/2021 07:19
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, quy trình nhập học trực tuyến đối với thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2021
Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 học tại phân hiệu Quảng Nam và Tp Hồ Chí Minh 18/09/2021 07:08
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 xét tuyển theo điểm thi THPT học tại phân hiệu Quảng Nam và Tp Hồ Chí Minh
Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT tại trụ sở chính Hà Nội 16/09/2021 21:51
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT tại trụ sở chính Hà Nội.
Ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và thủ tục, thời gian xác nhận nhập học tại trụ sở chính Hà Nội. 15/09/2021 18:11
Ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và thủ tục, thời gian xác nhận nhập học tại trụ sở chính Hà Nội.
Ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và thủ tục, thời gian xác nhận nhập học tại Phân hiệu Quảng Nam. 15/09/2021 18:10
Ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và thủ tục, thời gian xác nhận nhập học tại Phân hiệu Quảng Nam.
Ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và thủ tục, thời gian xác nhận nhập học tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh. 15/09/2021 18:10
Ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và thủ tục, thời gian xác nhận nhập học tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh.
Thông báo sinh viên đủ điều kiện học chương trình đào tạo thứ hai của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2021 08/09/2021 15:50
Thông báo sinh viên đủ điều kiện học chương trình đào tạo thứ hai của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2021