Tuyển sinh
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Lưu trữ học năm 2017. 25/05/2017 11:09
Quyết định Về việc miễn thi môn Ngoại ngữ cho thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2017. 25/05/2017 11:05
Thông báo Lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 25/05/2017 10:15
Kế hoạch Tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần chương trình học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Lưu trữ học. 05/05/2017 08:28
Thông báo Tổ chức lớp ôn tập cho thí sinh dự thị tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành lưu trữ học đợt 1 năm 2017. 05/05/2017 08:23
Tuyển sinh 2017 - MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN (Bậc đào tạo: Đại học) 13/04/2017 19:22
Được phép của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2017, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội triển khai đào tạo ngành học mới “Hệ thống thông tin” bậc Đại học. Đối tượng tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc, thí sinh có thể lựa chọn địa điểm học thuộc các cơ sở đào tạo của Nhà trường ...
Tuyển sinh 2017 - Thông tin ngành DỊCH VỤ PHÁP LÝ ( Bậc đào tạo: Cao đẳng ) 13/04/2017 11:09
Thông báo Về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy năm 2017. 12/04/2017 12:07
Thông báo thời khóa biểu lớp bổ sung kiến thức dành cho thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Lưu trữ học đợt 1 năm 2017 22/03/2017 17:02
Thông báo Địa chỉ giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2017. 22/03/2017 09:46