Tuyển sinh
Thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển học chương trình đào tạo thứ hai Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2019 12/11/2019 16:40
Thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển học chương trình đào tạo thứ hai Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2019
Thông báo Tuyển sinh đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2019 học tại Trung tâm GDTX tỉnh Sơn La 06/11/2019 16:26
Quy định tuyển sinh đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 21/10/2019 16:03
Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Soạn thảo văn bản, Văn thư, Lưu trữ khóa 199 25/09/2019 11:18
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Soạn thảo văn bản, Văn thư, Lưu trữ khóa 199
Thông báo tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học năm 2019 20/09/2019 19:29
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học và liên thông đại học theo hình thức vừa làm vừa học năm 2019
Thông báo tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy năm 2019 20/09/2019 19:25
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy năm 2019
Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt bổ sung năm 2019 tại Phân hiệu Quảng Nam 18/09/2019 15:31
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt bổ sung năm 2019 và thủ tục, thời gian xác nhận nhập học tại Phân hiệu Quảng Nam
Thông báo xét tuyển bổ sung đại học hệ chính quy năm 2019 tại Phân hiệu Quảng Nam 03/09/2019 14:31
Danh sách học sinh đã hoàn thành chương trình dự bị đại học vào học đại học hệ chính quy tại trường đại học nội vụ hà nội năm 2019 03/09/2019 13:54
Thông báo chiêu sinh lớp học bổ sung kiến thức đợt 2 năm 2019 cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng chuyên ngành Luật hiến pháp và luật hành chính 29/08/2019 15:20