Tuyển sinh
Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đợt 1 năm 2018 19/09/2018 10:17
Thông báo Tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2018 17/09/2018 16:19
Thông báo mức điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt bổ sung năm 2018 17/09/2018 13:26
Thông báo Tuyển sinh Đại học liên thông hệ chính quy năm 2018 06/09/2018 16:29
Thông bao xét tuyển cùng lúc hai chương trình 31/08/2018 09:33
Danh sách trúng tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, bổ sung đợt 1 năm 2018 xét tuyển theo kết quả thi THPT và theo kết quả học tập THPT 24/08/2018 16:16
Thông báo xét tuyển bổ sung Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2018 24/08/2018 11:15
Thông báo mức điểm trúng tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy bổ sung đợt 1 năm 2018 24/08/2018 11:14
Thông báo thời khóa biểu lớp bổ sung kiến thức dành cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đợt 2 năm 2018 chuyên ngành Chính sách công tại Trường Đại học Nội vụ Hà nội 20/08/2018 14:44
Thông báo lịch xét tuyển bổ sung đợt 1 Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2018 20/08/2018 14:34