Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh hệ chính quy năm 2018 29/01/2018 15:34
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học và thấp hơn trong lĩnh vực công tác nội vụ và các ngành nghề khác có liên quan; phục vụ ...
Danh sách thí sinh trúng tuyển văn bằng 2 hệ chính quy năm 2017 29/12/2017 16:33
Danh sách sinh viên trúng tuyển học chương trình thứ 2 trình độ đại học (song bằng) hệ chính quy năm 2017 29/12/2017 16:29
Thông báo điểm trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy năm 2017 19/12/2017 10:19
Danh sách trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy năm 2017 15/12/2017 10:37
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đợt 1 năm 2018 13/12/2017 22:45
Thông báo tuyển sinh lớp bổ sung kiến thức cho thí sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đợt 1 năm 2018 13/12/2017 22:43
Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2017 10/12/2017 11:31
Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh Đại học liên thông hệ chính quy năm 2017 21/11/2017 09:57
Kết quả thi tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy năm 2017 17/11/2017 15:09