Tuyển sinh
Thông báo Thời gian và thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học hình thức chính quy năm 2022 28/09/2022 16:11
Thông báo Thời gian và thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học hình thức chính quy năm 2022
[Hà Nội] Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 học tại trụ sở chính Hà Nội 21/09/2022 11:30
Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 học tại trụ sở chính Hà Nội
[Quảng Nam] Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 học tại phân hiệu Quảng Nam 21/09/2022 11:29
Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 học tại phân hiệu Quảng Nam
[TP. Hồ Chí Minh] Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 học tại phân hiệu TP. Hồ Chí Minh 21/09/2022 11:28
Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 học tại phân hiệu TP. Hồ Chí Minh
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đợt 2 năm 2022 20/09/2022 09:46
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đợt 2 năm 2022
[Hà Nội] Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 vào Trường Đại học Nội vụ Hà Nội học tại trụ sở chính Hà Nội 15/09/2022 18:28
Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 vào Trường Đại học Nội vụ Hà Nội học tại trụ sở chính Hà Nội
[Quảng Nam] Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 vào Trường Đại học Nội vụ Hà Nội học tại phân hiệu Quảng Nam 15/09/2022 18:27
Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 vào Trường Đại học Nội vụ Hà Nội học tại phân hiệu Quảng Nam
[Thành phố Hồ Chí Minh] Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 vào Trường Đại học Nội vụ Hà Nội học tại phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh 15/09/2022 18:21
Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2022 vào Trường Đại học Nội vụ Hà Nội học tại phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh
Hướng dẫn nhập học trực tuyến đối với học viên cao học trúng tuyển năm 2022 13/09/2022 17:34
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội hướng dẫn học viên cao học làm thủ tục nhập học trực tuyến năm 2022
Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đợt 1 năm 2022 31/08/2022 15:51
Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đợt 1 năm 2022