Đại học
Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 tại Trụ sở chính Hà Nội 19/02/2021 13:28
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo số 203/TB-HĐTS ngày 18/02/2021 về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 tại Trụ sở chính Hà Nội
Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 tại Phân hiệu Quảng Nam 19/02/2021 13:27
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo số 201/TB-HĐTS ngày 18/02/2021 về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 tại Phân hiệu Quảng Nam
Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh 19/02/2021 13:25
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo số 204/TB-HĐTS ngày 18/02/2021 về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 tại trụ sở chính Hà Nội 27/01/2021 15:28
Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 tại trụ sở chính Hà Nội
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đợt 1 năm 2021 22/12/2020 09:56
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đợt 1 năm 2021
Thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi tuyển sinh trình độ đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2020 tại Phân hiệu Quảng Nam 04/12/2020 20:30
Trường Đại học Nội vụ Hà nội thông báo nhận đơn phúc khảo kết quả thi tuyển sinh trình độ đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2020 tại Phân hiệu Quảng Nam
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ THUỘC NGÀNH LƯU TRỮ HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020, TẠI PHÂN HIỆU QUẢNG NAM 27/11/2020 09:25
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ THUỘC NGÀNH LƯU TRỮ HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2 NĂM 2020, TẠI PHÂN HIỆU QUẢNG NAM
Tuyến sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Soạn thảo văn ban, nghiệp vụ Văn thư, nghiệp vụ Lưu trữ, Nghiệp vụ Thông tin - Thư viên. 04/11/2020 14:35
Tuyến sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Soạn thảo văn ban, nghiệp vụ Văn thư, nghiệp vụ Lưu trữ, Nghiệp vụ Thông tin - Thư viên.
Quyết định công nhận sinh viên đại học hệ chính quy đủ điều kiện học chương trình đào tạo thứ hai của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đợt 2 năm 2020 28/10/2020 17:11
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội quyết định công nhận sinh viên đại học hệ chính quy đủ điều kiện học chương trình đào tạo thứ hai của Trường đợt 2 năm 2020
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2020 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 05/10/2020 16:51
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2020 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Trụ sở chính tại Hà Nội, phân hiệu Quảng Nam và phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh)