Đại học
Thông báo điều chỉnh thông tin tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy và đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020. 05/08/2020 18:11
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo điều chỉnh thông tin tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy và đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020.
Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo kết quả thi tuyển sinh đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2020 tại Phân hiệu Quảng Nam 30/07/2020 10:21
Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo kết quả thi tuyển sinh đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2020 tại Phân hiệu Quảng Nam
Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo kết quả thi tuyển sinh đại học và đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp tỉnh Lai Châu 30/07/2020 10:21
Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo kết quả thi tuyển sinh đại học và đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp tỉnh Lai Châu
Thông báo kết quả tuyển sinh đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2020, Tại Phân hiệu Quảng Nam 29/07/2020 15:58
Thông báo kết quả tuyển sinh đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2020, Tại Phân hiệu Quảng Nam
Thông báo kết quả tuyển sinh đại học và đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2020, Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên hướng nghiệp tỉnh Lai Châu 29/07/2020 15:58
Thông báo kết quả tuyển sinh đại học và đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2020 .Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên hướng nghiệp tỉnh Lai Châu
Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Soạn thảo văn bản, Nghiệp vụ Văn thư,Nghiệp vụ Lưu trữ,Nghiệp vụ Thông tin - Thư viện khóa 201 27/07/2020 10:51
Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Soạn thảo văn bản, Nghiệp vụ Văn thư,Nghiệp vụ Lưu trữ,Nghiệp vụ Thông tin - Thư viện khóa 201
Thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập THPT 24/07/2020 17:21
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập THPT
Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Soạn thảo văn bản, nghiệp vụ Văn thư, nghiệp vụ Lưu trữ, Nghiệp vụ Thông tin- Thư viện. 23/07/2020 10:59
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Soạn thảo văn bản, nghiệp vụ Văn thư, nghiệp vụ Lưu trữ, Nghiệp vụ Thông tin- Thư viện.
Thông báo điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 26/06/2020 14:27
Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020 02/06/2020 14:46
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2020