Tuyển sinh
Danh sách trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy năm 2017 15/12/2017 10:37
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đợt 1 năm 2018 13/12/2017 22:45
Thông báo tuyển sinh lớp bổ sung kiến thức cho thí sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đợt 1 năm 2018 13/12/2017 22:43
Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2017 10/12/2017 11:31
Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh Đại học liên thông hệ chính quy năm 2017 21/11/2017 09:57
Kết quả thi tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy năm 2017 17/11/2017 15:09
Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 4 trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 27/09/2017 09:15
Quyết định triệu tập thí sinh trúng tuyển trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy bổ sung đợt 3 năm 2017 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 27/09/2017 09:11
Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 3 và thông báo thủ tục thời gian nhập học 11/09/2017 16:47
Danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2017 được ở nội trú 15/08/2017 11:18