Đại học
Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt bổ sung năm 2019 tại Phân hiệu Quảng Nam 18/09/2019 15:31
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt bổ sung năm 2019 và thủ tục, thời gian xác nhận nhập học tại Phân hiệu Quảng Nam
Thông báo xét tuyển bổ sung đại học hệ chính quy năm 2019 tại Phân hiệu Quảng Nam 03/09/2019 14:31
Danh sách học sinh đã hoàn thành chương trình dự bị đại học vào học đại học hệ chính quy tại trường đại học nội vụ hà nội năm 2019 03/09/2019 13:54
Thông báo chiêu sinh lớp học bổ sung kiến thức đợt 2 năm 2019 cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng chuyên ngành Luật hiến pháp và luật hành chính 29/08/2019 15:20
Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 bổ sung đợt 1 xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia và kết quả học tập THPT tại phân hiệu Quảng Nam 27/08/2019 07:02
Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 bổ sung đợt 1 xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia và kết quả học tập THPT tại phân hiệu TP Hồ Chí Minh 27/08/2019 07:02
Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 bổ sung đợt 1 xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia và kết quả học tập THPT tại trụ sở chính Hà Nội 26/08/2019 16:48
Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy bổ sung đợt 1 năm 2019 và thủ tục, thời gian xác nhận học tại trụ sở chính Hà Nội 26/08/2019 15:36
Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy bổ sung đợt 1 năm 2019 và thủ tục, thời gian xác nhận học tại Phân hiệu Quảng Nam 26/08/2019 15:36
Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy bổ sung đợt 1 năm 2019 và thủ tục, thời gian xác nhận học tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh 26/08/2019 15:36