Tuyển sinh
LỊCH ÔN THI, THI, CHẤM THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 2 NĂM 2018 13/11/2018 15:05
LỊCH ÔN THI, THI, CHẤM THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 13/11/2018 14:59
Thông báo Tuyển sinh Đại học liên thông hệ chính quy năm 2018 09/10/2018 13:45
Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 cho sinh viên các lớp Đại học và Cao đẳng hệ chính quy 25/09/2018 16:44
Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 cho sinh viên các lớp Đại học và Cao đẳng hệ chính quy 25/09/2018 16:42
Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đợt 1 năm 2018 19/09/2018 10:17
Thông báo Tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2018 17/09/2018 16:19
Thông báo mức điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt bổ sung năm 2018 17/09/2018 13:26
Thông báo Tuyển sinh Đại học liên thông hệ chính quy năm 2018 06/09/2018 16:29
Thông bao xét tuyển cùng lúc hai chương trình 31/08/2018 09:33