Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh đại học liên thông hình thức chính quy và đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2022 (đợt 1) 17/05/2022 09:04
Thông báo tuyển sinh đại học liên thông hình thức chính quy và đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2022 (đợt 1)
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2915/QĐ-ĐHNV ngày 22/11/2019; Quyết định số 2128/QĐ-ĐHNV ngày 09/11/2021 12/05/2022 17:01
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2915/QĐ-ĐHNV ngày 22/11/2019; Quyết định số 2128/QĐ-ĐHNV ngày 09/11/2021
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị công tác đào tạo sau đại học lần thứ tư 30/04/2022 08:27
Hôm nay ngày 29/4/2022 tại phòng họp số 1, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, số 371 Nguyễn Hoàng Tôn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công tác đào tạo sau đại học lần thứ tư, với chủ đề “Nâng cao chất lượng thực hiện luận văn tốt nghiệp trình độ thạc sĩ và định hướng mô hình thực ...
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh 29/04/2022 07:19
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 tại Phân hiệu Quảng Nam 29/04/2022 07:18
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 tại Phân hiệu Quảng Nam
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 tại trụ sở chính Hà Nội 28/04/2022 08:10
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 tại trụ sở chính Hà Nội
Thông báo chiêu sinh lớp học bổ sung kiến thức đợt 1 năm 2022 cho thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng. 13/04/2022 16:18
Thông báo chiêu sinh lớp học bổ sung kiến thức đợt 1 năm 2022 cho thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022. 08/04/2022 16:21
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022.
Thông báo tuyển sinh học song bằng đợt 1 năm 2022 31/03/2022 22:14
Thông báo nộp hồ sơ tuyển dụng đối với các trường hợp dự kiến trúng tuyển viên chức kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 24/03/2022 09:57
Thông báo nộp hồ sơ tuyển dụng đối với các trường hợp dự kiến trúng tuyển viên chức kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội