Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ thư viện và chuyển giao công nghệ Phần mềm thư viện điện tử đợt 1 năm 2019 26/02/2019 14:15
GIỚI THIỆU VỀ CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG! 19/02/2019 15:46
Chuyên mục này cung cấp cho bạn đọc thông tin về các chuyên ngành đào tạo trình độ đại học tại trường (bản tóm tắt và bản đầy đủ) để giúp bạn đọc có thêm thông tin đầy đủ tham khảo cho việc lựa chọn ngành nghề phù hợp!
Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy, đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2018 và nhập học 15/01/2019 13:05
Kế hoạch Đón tiếp người học đại học liên thông hệ chính quy và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 2 trúng tuyển năm 2018 nhập Trường 14/01/2019 14:35
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG ĐỢT 1 NĂM 2019! 11/01/2019 16:57
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG ĐỢT 1 NĂM 2019!
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 11/01/2019 15:22
THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019 !
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019!
Thông báo Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Soạn thảo văn bản, Nghiệp vụ Văn thư, Nghiệp vụ Lưu trữ khóa 196 05/01/2019 09:56
Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đợt 2/2018 . 28/12/2018 17:30
Thông báo xét tốt nghiệp đợt 4 cho sinh viên các lớp Đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2015 27/12/2018 16:44
Thông báo kết quả thi và điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đợt 2 năm 2018. 26/12/2018 11:32