Tuyển sinh
Thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 - Phân hiệu tại Quảng Nam và Thành phố Hồ Chí Minh 14/07/2019 18:59
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019
Thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 - Trụ sở tại Hà Nội 14/07/2019 07:25
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 tại Trụ sở Hà Nội
Thông báo Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 11/07/2019 10:10
Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thư ký văn phòng 10/07/2019 10:45
Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thư ký văn phòng
Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Soạn thảo văn bản, Văn thư, Lưu trữ khóa 198 học thứ 7 và Chủ nhật tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 09/07/2019 09:49
Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Soạn thảo văn bản, Văn thư, Lưu trữ khóa 198 học thứ 7 và Chủ nhật tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Quyết định về việc miễn thi môn Ngoại ngữ cho thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đợt 1 năm 2019 03/07/2019 15:32
Quyết định về việc miễn thi môn Ngoại ngữ cho thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng đợt 1 năm 2019
Thông báo thời gian tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 03/07/2019 15:31
Thông báo thời gian tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019
Thông báo tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học năm 2019 28/06/2019 11:26
Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển 28/06/2019 11:05
Thông báo dạng thức đề thi và nội dung ôn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng chuyên ngành Quản lý công năm 2019 24/06/2019 11:21