Khảo sát tình hình việc làm
Công văn về việc cung cấp các nội dung cần khảo sát cựu sinh viên 01/12/2020 09:34
Quyết định tổ chức 05 lớp Cao học trúng tuyển đợt 1 năm 2020 25/11/2020 18:52
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành quyết định tổ chức 05 lớp Cao học trúng tuyển đợt 1 năm 2020
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy được hưởng chế độ chính sách đợt 1 kỳ 1 năm học 2020-2021. 07/10/2020 16:53
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy được hưởng chế độ chính sách đợt 1 kỳ 1 năm học 2020-2021.
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 25/06/2020 15:35
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020
Danh sách dự kiến sinh viên được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 29/05/2020 10:59
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội công bố dự kiến danh sách sinh viên được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020. Đề nghị sinh viên kiểm tra kỹ thông tin trong danh sách. Nếu có thông tin phản hồi, thắc mắc thì liên hệ trực tiếp Phòng Công tác sinh viên Trường.(A306)
Kế hoạch Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020 12/05/2020 09:38
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp hệ chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 08/05/2020 15:39
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp hệ chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020
Thông báo về việc thu hồ sơ để Trường thực hiện hỗ trợ tài chính, giúp sinh viên khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chế độ chính ưu tiên theo quy định của Nhà nước 23/04/2020 16:13
Ngày 23/4/2020 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có văn bản số 547/TB-ĐHNV về việc thu hồ sơ để Trường thực hiện hỗ trợ tài chính, giúp sinh viên khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chế độ chính ưu tiên theo quy định của Nhà nước.
Quyết định tổ chức các lớp Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học trúng tuyển năm 2019, học tại Hà Nội 18/02/2020 13:54
Quyết định tổ chức các lớp Đại học hình thức vừa làm vừa học trúng tuyển năm 2019, học tại Hà Nội 18/02/2020 13:51