Khảo sát tình hình việc làm
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022 22/06/2022 16:44
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021 21/06/2022 21:28
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021
Dự kiến danh sách sinh viên khóa 2018, 2019, 2020 đạt học bổng năm học 2021-2022 21/06/2022 08:35
Danh sách sinh viên các lớp bậc đại học hình thức đào tạo chính quy trúng tuyển năm 2018-2019 đạt học bổng học kỳ 2 năm học 2021-2022 và sinh viên các lớp bậc đại học hình thức đào tạo chính quy trúng tuyển năm 2020 đạt học bổng học kỳ 1 năm học 2021-2022
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy được miễn giảm học phí đợt 1 học kỳ 2 năm học 2021-2022 12/05/2022 17:18
Sinh viên kiểm tra lại thông tin (Họ và tên, số tài khoản, số tiền, đối tượng chính sách...), nếu sinh viên có ý kiến khác hoặc phát hiện thông tin thiếu chính xác, mời đến phòng Công tác sinh viên (Phòng 406 số 371 Nguyễn Hoàng Tôn) hoặc gọi đến số điện thoại 0916.088.909 (Trong giờ hành chính ...
Danh sách dự kiến sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022. 12/05/2022 14:41
Danh sách dự kiến sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp bậc đại học hình thức chính quy trúng tuyển năm 2018 và 2019 đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 24/03/2022 10:07
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp bậc đại học hình thức chính quy trúng tuyển năm 2018 và 2019 đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022
Quyết định tổ chức các lớp Đại học hình thức chính quy trúng tuyển năm 2021, học tại Hà Nội. 28/12/2021 08:51
Quyết định tổ chức các lớp Đại học hình thức chính quy trúng tuyển năm 2021, học tại Hà Nội.
Danh sách các lớp bậc đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2020 đạt học bổng học kỳ 2 năm học 2020-2021 20/12/2021 15:55
Danh sách các lớp bậc đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2020 đạt học bổng học kỳ 2 năm học 2020-2021
Khảo sát việc làm sinh viên các lớp Đại học, Đại học liên thông tốt nghiệp năm 2020 22/11/2021 10:53
Khảo sát việc làm sinh viên các lớp Đại học, Đại học liên thông tốt nghiệp năm 2020
Dự kiến sinh viên các lớp chính quy được hưởng chế độ chính sách học đợt 1 kỳ 1 năm học 2021-2022 17/11/2021 10:34
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội dự kiến sinh viên các lớp chính quy được hưởng chế độ chính sách học đợt 1 kỳ 1 năm học 2021-2022