Học bổng
Danh sách sinh viên các lớp chính quy trúng tuyển năm 2019 được học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 28/11/2019 16:00
Danh sách sinh viên dự kiến được hưởng chính sách học kỳ 1 năm học 2019-2020 30/10/2019 16:50
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội dự kiến danh sách sinh viên được hưởng chính sách trong học kỳ 1 năm học 2019-2020.
Quyết định tổ chức các lớp Đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2019, học tại Hà Nội 29/10/2019 10:43
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội công bố quyết định tổ chức các lớp Đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2019 học tại Hà Nội
Mẫu đơn xác nhận vay vốn ngân hàng cho sinh viên 23/09/2019 16:32
DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN CÁC LỚP HỆ CHÍNH QUY ĐẠT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 23/06/2019 08:47
Mẫu đơn xin xác nhận 05/06/2019 16:14
NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH 21/05/2019 14:11
Quyết định tổ chức lớp Đại học lưu trữ học 18A hình thức vừa làm vừa học, trúng tuyển năm 2018, học tại Hà Nội. 16/04/2019 09:27
Quyết định tổ chức các lớp Đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2018, học tại Hà Nội. 16/04/2019 09:24
Dự kiến chế độ chính sách đợt 1 học kỳ 2 năm học 2018-2019 09/04/2019 16:03