Công tác sinh viên
Tổ chức đánh giá rèn luyện học kỳ II năm học 2016-2017 12/09/2017 14:41
Quyết định tổ chức các lớp Đại học hệ chính quy, khóa học 2016 - 2020 17/10/2016 16:19
Quyết định cấp hỗ trợ chi phí học tập cho 133 sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo thuộc các lớp chính quy học tại Trường 19/08/2016 10:05
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 19/08/2016 10:02
Danh sách dự kiến học sinh, sinh viên các lớp hệ chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 10/08/2016 09:57
Một số mẫu văn bản dành cho HSSV 17/05/2016 09:30
Những câu hỏi thường gặp về chế độ chính sách 12/01/2016 08:26
Quyết định hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên Nguyễn Thị Kim Phụng, lớp Đại học quản trị nhân lực 13C hệ chính quy, khóa 2013 - 2017 06/01/2016 09:35
Quyết định hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên Bạch Thị Duyên, lớp cao đẳng Văn thư Lưu trữ 13A hệ chính quy, khóa 2013 - 2016 15/12/2015 10:51
Quy định mới về cơ chế thu học phí 06/10/2015 15:28
Học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2015 - 2016 từ 60.000 - 300.000 đồng/tháng/học sinh đối với khu vực thành thị; từ 30.000 - 120.000 đồng/tháng/học sinh đối với khu vực nông thôn và từ 8.000 - 60.000 đồng/tháng/học ...