Danh sách sinh viên
Quyết định tổ chức lớp Đại học, Đại học liên thông tại tỉnh Lai Châu 29/01/2021 08:57
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội quyết định tổ chức các lớp Đại học, Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học trúng tuyển năm 2020 học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Lai Châu
Quyết định tổ chức các lớp Đại học, Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học trúng tuyển năm 2020, học tại Trường Cao đẳng Sơn La 11/01/2021 16:30
Quyết định tổ chức các lớp Đại học, Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học trúng tuyển năm 2020, học tại Hà Nội 25/12/2020 07:48
Quyết định tổ chức các lớp Đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2020, học tại Hà Nội 24/12/2020 16:42
Quyết định tổ chức các lớp Đại học, Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học trúng tuyển năm 2020, học tại Hà Nội 24/12/2020 16:39
Quyết định của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc tổ chức các lớp Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học trúng tuyển năm 2020, học tại Hà Nội
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy được hưởng chế độ chính sách đợt 2 học kỳ 1 năm học 2020-2021 07/12/2020 16:03
Quyết định tổ chức các lớp Đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2020, học tại Hà Nội 03/12/2020 14:35
Công văn về việc cung cấp các nội dung cần khảo sát cựu sinh viên 01/12/2020 09:34
Quyết định tổ chức 05 lớp Cao học trúng tuyển đợt 1 năm 2020 25/11/2020 18:52
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành quyết định tổ chức 05 lớp Cao học trúng tuyển đợt 1 năm 2020
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy được hưởng chế độ chính sách đợt 1 kỳ 1 năm học 2020-2021. 07/10/2020 16:53
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy được hưởng chế độ chính sách đợt 1 kỳ 1 năm học 2020-2021.