Học bổng
Danh sách dự kiến học bổng kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp bậc đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2020 26/07/2021 16:26
Danh sách dự kiến học bổng kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp bậc đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2021
Danh sách dự kiến sinh viên được hưởng chế độ chính sách học kỳ 2 năm học 2020-2021 11/06/2021 09:32
Dự kiến học bổng học kỳ 2 các lớp đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2017-2018-2019 10/06/2021 14:01
Dự kiến học bổng học kỳ 2 các lớp đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2017-2018-2019
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 02/04/2021 10:51
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021
Đăng ký thủ tục hành chính dành cho người học online 18/03/2021 14:54
Phòng Công tác sinh viên thông báo một số thủ tục hành chính dành cho người học đã được xử lý trực tuyến tại đường dẫn dưới đây.
Quyết định tổ chức lớp Đại học, Đại học liên thông tại tỉnh Lai Châu 29/01/2021 08:57
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội quyết định tổ chức các lớp Đại học, Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học trúng tuyển năm 2020 học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Lai Châu
Quyết định tổ chức các lớp Đại học, Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học trúng tuyển năm 2020, học tại Trường Cao đẳng Sơn La 11/01/2021 16:30
Quyết định tổ chức các lớp Đại học, Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học trúng tuyển năm 2020, học tại Hà Nội 25/12/2020 07:48
Quyết định tổ chức các lớp Đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2020, học tại Hà Nội 24/12/2020 16:42
Quyết định tổ chức các lớp Đại học, Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học trúng tuyển năm 2020, học tại Hà Nội 24/12/2020 16:39
Quyết định của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc tổ chức các lớp Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học trúng tuyển năm 2020, học tại Hà Nội