Học bổng
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp đại học 2018 hệ chính quy được học bổng học kỳ 1 năm học 2018-2019 10/12/2018 16:21
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy được hưởng chế độ chính sách đợt 1 học kỳ 1 năm học 2018-2019 01/11/2018 11:18
QUYẾT ĐỊNH Tổ chức các lớp Đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2018, học tại Hà Nội 25/10/2018 09:27
Dự kiến danh sách sinh viên các lớp chính quy đạt học bổng học kỳ II năm học 2017 - 2018 19/09/2018 10:39
DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN CÁC LỚP CHÍNH QUY ĐẠT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018 20/06/2018 08:37
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018 24/04/2018 16:03
Quyết định xóa tên sinh viên Nguyễn Quỳnh Hoa, lớp đại học Khoa học thư viện 14A hệ chính quy khóa 2014 - 2018 (mã lớp 1405KHTA) 28/03/2018 00:01
Dự kiến miễn giảm học phí và hỗ trợ chi chí học tập đợt 1 học kỳ 2 năm học 2017-2018 20/03/2018 16:39
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2017-2018 cho 49 sinh viên các lớp hệ chính quy trúng tuyển năm 2017 học tại Trường 18/01/2018 15:11
Danh sách dự kiến sinh viên được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đợt 1 học kỳ 2 năm học 2017-2018 15/01/2018 15:40