Danh sách sinh viên
Quyết định tổ chức các lớp Đại học hình thức chính quy trúng tuyển năm 2021, học tại Hà Nội. 28/12/2021 08:51
Quyết định tổ chức các lớp Đại học hình thức chính quy trúng tuyển năm 2021, học tại Hà Nội.
Danh sách các lớp bậc đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2020 đạt học bổng học kỳ 2 năm học 2020-2021 20/12/2021 15:55
Danh sách các lớp bậc đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2020 đạt học bổng học kỳ 2 năm học 2020-2021
Khảo sát việc làm sinh viên các lớp Đại học, Đại học liên thông tốt nghiệp năm 2020 22/11/2021 10:53
Khảo sát việc làm sinh viên các lớp Đại học, Đại học liên thông tốt nghiệp năm 2020
Dự kiến sinh viên các lớp chính quy được hưởng chế độ chính sách học đợt 1 kỳ 1 năm học 2021-2022 17/11/2021 10:34
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội dự kiến sinh viên các lớp chính quy được hưởng chế độ chính sách học đợt 1 kỳ 1 năm học 2021-2022
Danh sách dự kiến học bổng kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp bậc đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2020 26/07/2021 16:26
Danh sách dự kiến học bổng kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp bậc đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2021
Danh sách dự kiến sinh viên được hưởng chế độ chính sách học kỳ 2 năm học 2020-2021 11/06/2021 09:32
Dự kiến học bổng học kỳ 2 các lớp đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2017-2018-2019 10/06/2021 14:01
Dự kiến học bổng học kỳ 2 các lớp đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2017-2018-2019
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 02/04/2021 10:51
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021
Đăng ký thủ tục hành chính dành cho người học online 18/03/2021 14:54
Phòng Công tác sinh viên thông báo một số thủ tục hành chính dành cho người học đã được xử lý trực tuyến tại đường dẫn dưới đây.
Quyết định tổ chức lớp Đại học, Đại học liên thông tại tỉnh Lai Châu 29/01/2021 08:57
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội quyết định tổ chức các lớp Đại học, Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học trúng tuyển năm 2020 học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Lai Châu