Hoạt động KHCN
DANH SÁCH ĐỀ TÀI CÁC CẤP GIAO TỪ NĂM 2014 ĐÃ TỔ CHỨC NGHIỆM THU 15/05/2018 16:23
Thư mời viết bài hội thảo khoa học vận dụng tư tưởng của Các Mác về vai trò cách mạng công nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 07/03/2018 10:10
Danh sách các tạp chí Quốc tế 27/11/2017 08:46
Kê khai khối lượng giờ nghiên cứu khoa học của giảng viên năm học 2016 - 2017. 25/08/2017 09:11
Thư mời viết bài Tọa đàm Khoa Tổ chức và Quản lý nhân lực 25/04/2017 15:13
Hội thảo “Đổi mới tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế” 15/12/2016 08:39
Chiều ngày 13/12, tại phòng D402, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội thảo “Đổi mới tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”.
Hội thảo khoa học: “Xác định chuẩn đầu ra về kỹ năng sử dụng CNTT cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội” 09/11/2016 17:18
Đào tạo sinh viên đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT và Thông tư 07/2015/TT-BGD&ĐT đang là yêu cầu bắt buộc hiện nay đối với các cơ sở đào tạo đại học. Để góp phần tăng cường tính hiệu quả và kịp thời xem xét điều chỉnh kế hoạch đào tạo, ngày 8/11/2016, tại ...
Tọa đàm “Phát triển chương trình đào tạo bậc đại học ngành Quản trị nhân lực của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đáp ứng yêu cầu liên kết quốc tế” 02/11/2016 11:33
Sáng 1/11/2016, tại phòng họp D402, Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực tổ chức Tọa đàm “Phát triển chương trình đào tạo bậc đại học ngành Quản trị nhân lực của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đáp ứng yêu cầu liên kết quốc tế”.
Thông báo triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2017 31/10/2016 11:24
Tọa đàm " Xu hướng giáo dục đại học hiện nay " giữa Trường Đại học Nội vụ Hà Nội với Trường Đại học Giessen, Cộng hòa Liên bang Đức 16/09/2016 21:23
Ngày 15/9/2016 tại phòng họp D402, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm “Xu hướng giáo dục đại học hiện nay” giữa Trường Đại học Nội vụ Hà Nội với Trường Đại học Tổng hợp Giessen, Cộng hòa Liên bang Đức. Buổi Tọa đàm diễn ra thành công tốt đẹp.