Văn bản về KHCN
Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2021 09/03/2020 10:27
Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2021
THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT "KINH TẾ, PHÁT TRIỂN VÀ BỀN VỮNG" Chủ đề: "Biến đổi toàn cầu và phát triển bền vững tại các nền kinh tế mới nổi khu vực Châu Á" (EDESUS 2019) 31/05/2019 16:32
Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội năm 2020 28/03/2019 16:57
Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 17/01/2019 08:25
Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2019 11/09/2018 21:00
Việc tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn tài trợ bắt đầu thực hiện tự năm 2019 đợt I của quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 11/09/2018 21:00
DANH SÁCH ĐỀ TÀI CÁC CẤP GIAO TỪ NĂM 2014 ĐÃ TỔ CHỨC NGHIỆM THU 15/05/2018 16:23
Kê khai khối lượng giờ nghiên cứu khoa học của giảng viên năm học 2016 - 2017. 25/08/2017 09:11
Thông báo đăng ký tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH, CN cấp Bộ và đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2014 của Sở Khoa học công và Công nghệ tỉnh Bến Tre 13/01/2014 13:22
Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 27/12/2013 15:08