Phòng Quản lý Đào tạo
Bổ sung một số sinh viên đăng ký học Tiếng Hàn của lớp 1705CTHB vào danh sách lớp học phần Tiếng Hàn 15/12/2017 13:54
Kế hoạch Thi kết thúc các học phần thuộc Trung tâm Tin học quản lý 14/12/2017 11:34
Kế hoạch Thi kết thúc các học phần thuộc Trung tâm Tin học quản lý 14/12/2017 11:33
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp trình độ đại học liên thông chính quy, khóa học 2015-2017 11/12/2017 16:06
Thay đổi thời gian thi học phần Thống kê trong công tác lưu trữ 11/12/2017 11:09
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kỳ phụ học phần Giáo dục thể chất các lớp Đại học liên thông Chính quy khóa 2015-2017, Khóa 2014-2016 06/12/2017 17:03
Bổ sung Thời khóa biểu các lớp Đại học trúng tuyển năm 2017 hệ chính quy học kỳ I năm học 2017 - 2018 (3 tuần) học phần Tiếng Hàn 06/12/2017 15:38
Kế hoạch thi kêt thúc học phần thuộc Trung tâm Ngoại ngữ quản lý 01/12/2017 12:24
Thông báo thay đổi thời gian thi học phần Quản lý dự án & gây quỹ, tìm tài trợ 30/11/2017 17:45
Thời khóa biểu các lớp cao đẳng trúng tuyển năm 2015 hệ chính quy học kỳ II năm học 2017 - 2018 (học kỳ 6) 30/11/2017 17:41