Thời khóa biểu - Lịch thi
Lịch thi kết thúc học phần các lớp đại học liên thông hệ chính quy nhập học năm 2017 và 2018 học tại Trường 13/08/2019 15:53
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch thi kết thúc học phần các lớp đại học liên thông hệ chính quy nhập học năm 2017 và 2018 học tại trụ sở chính Hà Nội.
Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần các lớp đại học liên thông hệ chính quy nhập học năm 2017 và 2018 học tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 13/08/2019 15:46
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần các lớp đại học liên thông hệ chính quy nhập học năm 2017 và 2018 học tại Trường.
Kế hoạch thi kết thúc học phần thạc sĩ ngành Lưu trữ học, ngành Chính sách công 02/08/2019 14:59
Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần thạc sĩ ngành Lữu trữ học, Chính sách công. Thông báo thay đổi lịch thi ngành Lưu trữ học.
Thời khóa biểu học lại, cải thiện sinh viên năm học 2018-2019 12/07/2019 15:14
Thời khóa biểu học lại, cải thiện sinh viên năm học 2018-2019
Thông báo kết quả đăng ký học phần và thời gian, địa điểm bàn giao sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng và Đại học liên thông hệ chính quy đi học Giáo dục quốc phòng - an ninh 05/07/2019 17:28
Thông báo về việc thay đổi thời gian thi kết thúc học phần học kỳ VI trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2016-2020 (9h ngày 9/7/2019) 05/07/2019 15:30
Thông báo về việc thay đổi thời gian thi kết thúc học phần học kỳ VI trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2016-2020 (9h ngày 9/7/2019)
Thông báo điều chỉnh lịch thi Tiếng Anh 2 các lớp khóa 1 2018 - 2022 02/07/2019 10:32
Thông báo điều chỉnh lịch thi Tiếng Anh 2 các lớp khóa 1 2018 - 2022
Thông báo về việc thay đổi thời gian thi học phần "Mỹ học đại cương" lớp 1805QLVA,B 02/07/2019 10:32
Thông báo về việc thay đổi thời gian thi học phần "Mỹ học đại cương" lớp 1805QLVA,B
Thông báo thay đổi hình thức thi học phần "Lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ" lớp 1605LTHA,B 02/07/2019 10:31
Thông báo thay đổi hình thức thi học phần "Lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ" lớp 1605LTHA,B
Thông báo thay đổi hình thức thi học phần "Lưu trữ thông tin" lớp 1605KHTA 02/07/2019 10:31
Thông báo thay đổi hình thức thi học phần "Lưu trữ thông tin" lớp 1605KHTA