Phòng Quản lý Đào tạo Đại học
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 04/10/2018 14:25
TKB Tin học từ ngày 1/10 đến ngày 7/10 02/10/2018 13:27
Thông báo về việc bổ sung học phần dự thi (lần thứ 3) và thay đổi thời gian thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần II (lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2018 28/09/2018 15:50
Thông bao về việc bổ sung học phần dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần thứ II (lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2018 26/09/2018 16:19
Thông báo về việc thay đổi hình thức thi, thời gian thi của học phần "Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ điện tử" 26/09/2018 15:09
TKB Tin học từ ngày 24/9 đến 30/9/2018 21/09/2018 13:48
Thông báo về việc bổ sung học phần dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần thứ II (lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2018 20/09/2018 16:23
Thời khóa biểu các lớp Đại học , Cao đẳng chính quy học kỳ I năm học 2018 - 2019 17/09/2018 13:06
Thời khóa biểu các lớp Đại học liên thông chính quy và văn bằng 2 học kỳ I năm học 2018 - 2019 17/09/2018 12:58
TKB Tin học từ 17/9 đến 23/9/2018 14/09/2018 23:45