Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Thông báo về việc bổ sung học phần dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần thứ I (Các lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2019 24/04/2019 09:48
Thời khóa biểu đợt 2 học kỳ 2 năm học 2018-2019 20/04/2019 06:55
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ VI và học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp trình độ cao đẳng hệ chính quy, khóa học 2016-2019 09/04/2019 16:11
Kế hoạch tập huấn phần mềm Quản lý đào tạo 05/04/2019 09:55
Thông báo Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần, học kỳ phụ lần I (các lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2019 02/04/2019 10:12
Kế hoạch số 499/KH-ĐHNV ngày 01/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần, học kỳ phụ lần I (các lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2019
Lịch học tiếng hàn 2 và 3 năm học 2018-2019 20/03/2019 13:55
Thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần các lớp Đại học liên thông vừa làm vừa học tại Lào Cai và Hòa Bình 27/02/2019 15:35
Thông báo lịch thi kết thúc học phần Tiếng Hàn 1, năm học 2018-2019 23/02/2019 10:00
Thời khóa biểu đợt I học kỳ II năm học 2018-2019 các lớp đại học chính quy 22/02/2019 16:31
THÔNG BÁO ĐIỀU THAY ĐỔI HÌNH THỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 20/02/2019 23:51