Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Thông báo về lịch thi và chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất (Lý thuyết) các khóa trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy (học lại) 17/06/2019 14:56
Thông báo về lịch thi và chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất (Lý thuyết) các khóa trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy (học lại)
Kế hoạch thi chấm thi kết thúc học phần Ngoại ngữ, trình độ đại học, hệ chính quy, học kỳ II năm học 2018-2019 14/06/2019 16:25
Kế hoạch thi chấm thi kết thúc học phần Ngoại ngữ, trình độ đại học, hệ chính quy, học kỳ II năm học 2018-2019
Thông báo về việc chuyển lịch thi và chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất (Thực hành) trình độ Đại học hệ chính quy, khóa học 2016-2020 và các khóa trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy (học lại) 14/06/2019 10:15
Thông báo về việc chuyển lịch thi và chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất (Thực hành) trình độ Đại học hệ chính quy, khóa học 2016-2020 và các khóa trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy (học lại)
Thông báo về việc thay đổi hình thức thi học phần "Kiến trúc máy tính" của lớp 1805HTTA,B 13/06/2019 08:58
Thông báo về việc thay đổi hình thức thi học phần "Kiến trúc máy tính" của lớp 1805HTTA,B
Thông báo về việc thay đổi hình thức thi, thời gian thi học phần "Nhạc lý cơ bản" của lớp 1805QLVA,B 13/06/2019 08:58
Thông báo về việc thay đổi hình thức thi, thời gian thi học phần "Nhạc lý cơ bản" của lớp 1805QLVA,B
Thông báo về việc bổ sung học phần dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần thứ I (lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2019 13/06/2019 08:37
Thông báo về việc bổ sung học phần dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần thứ I (lớp học lại, học cải thiện điểm) năm 2019
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ IV trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2016 - 2020 11/06/2019 16:00
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ IV trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2016 - 2020
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ IV và học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp, trình độ cao đẳng hệ chính quy, trúng tuyển năm 2017 11/06/2019 15:59
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ IV và học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp, trình độ cao đẳng hệ chính quy, trúng tuyển năm 2017
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ IV trình độ đạo học hệ chính quy, trúng tuyển năm 2017 11/06/2019 15:58
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ IV trình độ đạo học hệ chính quy, trúng tuyển năm 2017
Thông báo tổ chức học lại, học bổ sung môn học GDQPAN cho sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng và Đại học liên thông hệ chính quy các khóa 11/06/2019 13:48
Thông báo tổ chức học lại, học bổ sung môn học GDQPAN