Trung tâm Tin học
TKB năm học 2017 - 2018 từ 21.8.2017 đến 27.8.2017 21/08/2017 09:11
Thông báo Về việc thay đổi thời gian thi kết thúc học phần. 15/08/2017 15:50
Từ ngày 7/8 đến ngày 13/8/2017 07/08/2017 09:06
Thông báo về việc tổ chức thi ghép cho 06 sinh viên lớp 1507QTV(A,B) 02/08/2017 15:33
Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 06/8/2017 28/07/2017 15:54
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ III (đợt 2) trình độ Đại học, Cao đẳng hệ liên thông chính quy, khóa học 2015 - 2017 28/07/2017 15:43
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất lần I các lớp Đại học liên thông Chính quy khóa 2015 - 2017 26/07/2017 14:15
Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 09/7/2017 03/07/2017 08:45
Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 09/7/2017 02/07/2017 20:06
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần IV (lớp học lại, học cải thiện điểm năm học 2016 -2017) 27/06/2017 15:58