Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II, trình độ đại học, hệ chính quy khoá học 2019-2023. 03/07/2020 11:22
Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II, trình độ đại học, hệ chính quy khoá học 2019-2023.
Thông báo thay đổi hình thức thi 02/07/2020 17:27
Thông báo thay đổi hình thức thi và thời gian thi kết thúc học phần Nhạc lý cơ bản lớp 1905QLVA
Kế hoạch thi Tin học - Ngoại ngữ kỳ 2 năm học 2019-2020 (đối với khoá nhập học năm 2018 và 2019) 02/07/2020 17:25
Trường Đại học Hà Nội ban hành kế hoạch thi các học phần Tin học - Ngoại ngữ kỳ 2 năm học 2019-2020 (đối với khoá nhập học năm 2018 và 2019)
Kế hoạch thi Kỳ 2 năm học 2019-2020 02/07/2020 17:23
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ 4, trình độ đại học hệ chính quy trúng tuyển năm 2018
Thời khóa biểu học kỳ phụ đợt 1 năm học 2019 - 2020 03/06/2020 17:02
Thời khóa biểu học kỳ phụ đợt 1 năm học 2019 - 2020
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần I (học lại, học cải thiện điểm) năm 2020 01/06/2020 16:17
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ phụ lần I (học lại, học cải thiện điểm) năm 2020
Thời khóa biểu đợt 2 học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học hệ chính quy 15/05/2020 17:42
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo thời khóa biểu đợt 2 học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học hệ chính quy.
Thông báo tổ chức học kỳ phụ năm học 2019-2020 15/05/2020 17:05
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tổ chức học kỳ phụ năm học 2019-2020
Kế hoạch thi các lớp Thạc sĩ khóa II 11/05/2020 10:24
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo kế hoạch thi các lớp Thạc sĩ khóa II
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019-2020 các lớp Đại học liên thông hệ chính quy; Đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học 09/04/2020 14:41
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019-2020 các lớp Đại học liên thông hệ chính quy; Đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học