Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Thông báo về việc chuyển lịch thi và chấm thi học phần giáo dục thể chất 19/12/2018 10:23
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ IV và học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp trình độ đại học, hệ liên thông chính quy, trúng tuyển năm 2016 14/12/2018 14:35
Kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ V trình độ đại học chính quy, khóa học 2016-2020 và trình độ cao đẳng hệ chính quy, khóa học 2016-2019 14/12/2018 08:44
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2015 - 2019 và cao đẳng hệ chính quy khóa học 2016 - 2019 14/12/2018 07:13
Kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2018-2019 trình độ đại học hệ chính quy, các khóa trúng tuyển năm 2015, 2017, 2018 và trình độ cao đẳng hệ chính quy trúng tuyển năm 2017 13/12/2018 10:37
Thông báo thay đổi thời gian thi,chấm thi kết thúc học phần trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng, chuyên ngành Quản lý công khóa 1, niên khóa 2018 – 2020.Kèm theo 03 kế hoạch số 2409, 2410, 2411/KH - ĐHNV 05/12/2018 09:20
Thời khóa biểu Đại học, Cao đẳng chính quy đợt 2 học kỳ I năm học 2018-2019 26/10/2018 09:37
Thông báo Tổ chức đăng ký các lớp học phần tín chỉ đối với sinh viên đại học ngành Quản trị nhân lực,ngành Quản trị văn phòng trúng tuyển năm 2017 18/10/2018 09:54
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 04/10/2018 14:25
TKB Tin học từ ngày 1/10 đến ngày 7/10 02/10/2018 13:27