Phòng Quản lý Đào tạo Đại học
Kế hoạch công nhận tốt nghiệp, tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp trình độ đại học cho người học ngành Lưu trữ học và ngành Quản trị văn phòng hình thức vừa làm vừa học, trúng tuyển năm 2017 15/01/2021 09:13
Thông báo đăng ký các lớp học phần học kỳ II năm học 2020-2021 15/01/2021 07:06
Kế hoạch thi học kỳ I khoá 2019-2023 07/12/2020 14:26
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2020-2021 khoá học 2019-2023
Kế hoạch thi học kỳ I khoá 2017-2021 07/12/2020 14:25
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2020-2021 đối với khoá học 2017-2021
Thông báo về việc chuyển lịch thi và chấm thi kết thúc học phần giáo dục thể chất trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2019-2023 26/11/2020 10:42
Thông báo về việc chuyển lịch thi và chấm thi kết thúc học phần giáo dục thể chất trình độ đại học hệ chính quy, khóa học 2019-2023
Kế hoạch thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất 30/10/2020 18:51
Kế hoạch thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất cho các lớp đại học chính quy khóa 2019-2023
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 các lớp Đại học hệ chính quy 28/10/2020 16:58
Phòng Quản lý đào tạo đại học thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 các lớp Đại học hệ chính quy
Thông báo chuyển lịch thi Giáo dục thể chất hệ chính quy khóa 2017-2021 26/10/2020 16:03
Thông báo chuyển lịch thi Giáo dục thể chất hệ chính quy khóa 2017-2021
Thông báo nhận đơn xét tốt nghiệp bổ sung đối với sinh viên các lớp Đại học liên thông trúng tuyển năm 2017 nhóm 01, 02 và 03 hệ chính quy 23/09/2020 16:06
Thông báo nhận đơn xét tốt nghiệp bổ sung đối với sinh viên các lớp Đại học liên thông trúng tuyển năm 2017 nhóm 01, 02 và 03 hệ chính quy
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học khóa 2015-2016,đại học liên thông và Cao đẳng khóa 2016,2017 hệ chính quy (dành cho đối tượng học lại - đợt 2) 17/09/2020 08:51