Phòng Quản lý Đào tạo Đại học
Thông báo nhận đơn xét tốt nghiệp bổ sung đối với sinh viên các lớp Đại học liên thông trúng tuyển năm 2017 nhóm 01, 02 và 03 hệ chính quy 23/09/2020 16:06
Thông báo nhận đơn xét tốt nghiệp bổ sung đối với sinh viên các lớp Đại học liên thông trúng tuyển năm 2017 nhóm 01, 02 và 03 hệ chính quy
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học khóa 2015-2016,đại học liên thông và Cao đẳng khóa 2016,2017 hệ chính quy (dành cho đối tượng học lại - đợt 2) 17/09/2020 08:51
Thời khóa biểu học các lớp ĐH, ĐHLT chính quy và hình thức VLVH học kỳ I năm học 2020-2021 16/09/2020 17:18
Phòng Quản lý đào tạo Đại học kính gửi Thời khóa biểu các lớp ĐH, ĐHLT chính quy và hình thức VLVH học kỳ I năm học 2020-2021
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học chính quy, khóa 2017-2021 15/09/2020 16:31
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học chính quy, khóa 2017-2021
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020-2021 07/09/2020 08:17
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020-2021
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần, học kỳ phụ lần thứ II năm 2020 27/08/2020 16:00
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần, học kỳ phụ lần thứ II năm 2020
Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần Tin học - Ngoại ngữ các lớp đại học liên thông 27/08/2020 15:59
Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần Tin học - Ngoại ngữ các lớp đại học liên thông
Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần các lớp đại học liên thông chính quy nhập học năm 2017, 2018 và 2019 25/08/2020 17:16
Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần các lớp đại học liên thông chính quy nhập học năm 2017, 2018 và 2019
Kế hoạch thi các lớp hệ VLVH năm 2020 25/08/2020 17:15
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần các lớp vừa làm vừa, liên thông vừa làm vừa học, các khoá nhập học năm 2016, 2017, 2018 và 2019
Kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần các lớp Cao học 1902 QLCA, và 1902QLCB 25/08/2020 17:13
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần các lớp Cao học 1902 QLCA, và 1902QLCB