Phòng Quản lý Đào tạo Đại học
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022 các lớp đại học hệ chính quy 30/07/2021 09:25
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022 các lớp đại học hệ chính quy
Thông báo nhận đề và nộp bài thi kết thúc học phần học kỳ I, đại học liên thông trúng tuyển năm 2020 16/06/2021 15:17
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2016, 2017, hệ liên thông chính quy khóa 2017, 2018 (Dành cho đối tượng học lại - đợt 1) 11/06/2021 10:45
Kế hoạch Thi, chấm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất trình độ đại học, hệ chính quy khóa 2016, 2017, hệ liên thông chính quy khóa 2017, 2018 (Dành cho đối tượng học lại - đợt 1)
Thông báo thay đổi hình thức thi kết thúc học phần 16/03/2021 09:58
Thông báo thay đổi hình thức thi kết thúc học phần lớp đại học liên thông Lưu trữ học
Văn bản về việc chuyển đổi hình thức thi do dịch bệnh Covid-19 22/02/2021 14:23
Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng có văn bản về việc chuyển đổi hình thức thi do dịch bệnh Covid-19
Kế hoạch thi các khoá đại học liên thông chính quy kỳ 1 năm 2020-2021 11/02/2021 10:36
Phòng Khảo thí và BĐCL thông báo Kế hoạch thi các khoá đại học liên thông chính quy kỳ 1 năm 2020-2021
Kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ I, khoá 2005 11/02/2021 10:34
Phòng Khảo thí và BĐCL thông báo Kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2020-2021, khoá 2005
Quyết định công nhận tốt nghiệp chương trình đào tạo thứ 2 trình độ đại học đợt 1 năm 2021 cho sinh viên hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình 28/01/2021 16:57
Quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học cho sinh viên liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2017 28/01/2021 16:53
Mẫu đơn xin rút học phần học kỳ II năm học 2020-2021 28/01/2021 16:50