Phòng Quản lý Đào tạo
THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC ĐHLT 2016, 2017, VB2 2017 hệ CHÍNH QUY từ ngày 26/02/2018 - 11/03/2018 21/02/2018 11:45
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II trình độ thạc sĩ, niên khóa 2017 - 2019 chuyên ngành Lưu trữ học định hướng ứng dụng, khóa 1 06/02/2018 11:04
Kế hoạch tổ chức Hội thi "Vô địch Tin học Văn phòng năm 2018" 31/01/2018 15:05
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ VI và học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp trình độ cao đẳng hệ chính quy, khóa học 2015 - 2018 25/01/2018 14:55
Tổ chức thi kết thúc học phần học lại, học cải thiện điểm cho sinh viên các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy và liên thông chính quy 18/01/2018 15:09
Kế hoạch thi kết thúc học phần thuộc Trung tâm Ngoại ngữ quản lý 08/01/2018 11:09
Thời khóa biểu các lớp Đại học trúng tuyển năm 2014, Đại học, Cao đẳng trúng tuyển năm 2016, Đại học, Cao đẳng trúng tuyển năm 2017 hệ chính quy học kỳ II năm học 2017 – 2018. 02/01/2018 14:12
Thời khóa biểu các lớp Đại học trúng tuyển năm 2017 hệ chính quy học kỳ I năm học 2017 - 2018 học phần Tiếng Hàn 1 29/12/2017 16:36
Kế hoạch thi, chấm thi kết thúc học phần học kỳ II trình độ đại học hệ liên thông chính quy, khóa học 2016-2018 26/12/2017 10:11
Thông báo về việc nghỉ học ngày 29/12/2017 25/12/2017 10:12