Chứng chỉ
Giới thiệu sách: "Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản – NXB Giáo dục Việt Nam" 03/12/2018 12:31
Thực hiện nhiệm vụ do Bộ Nội vụ giao, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức biên soạn tài liệu Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản ( môn Tin học) theo Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin được quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11-3-2014 của Bộ Thông tin ...
Quyết định công nhận tốt ngiệp Cao đẳng liên thông hệ chính quy khóa 2011-2013 15/08/2013 09:47
Quyết định công nhận tốt ngiệp Cao đẳng hệ chính quy khóa 2010-2013 15/08/2013 09:41
Quyết định công nhận tốt ngiệp Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy khóa 2011-2013 12/08/2013 16:00