Kho học liệu
Trân trọng giới thiệu cổng thông tin tích hợp tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Nội vụ Hà Nội 02/10/2018 15:35
Được tích hợp trên các mã nguồn mở, xin mời bạn đọc truy cập TẠI ĐÂY:


Dịch vụ thư viện hiện đại – yếu tố góp phần phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 02/10/2014 07:52
Để xây dựng nguồn học liệu phù hợp với các ngành nghề đào tạo và đáp ứng tốt hơn nhu cầu nghiên cứu, học tập của bạn đọc là cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, sáng ngày 30/9/2014, Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức giới thiệu dịch vụ thư viện hiện đại và ...
Địa chỉ truy cập vào trang Thông tin - Thư viện 22/09/2014 15:42