Các hoạt động của thư viện
THÔNG BÁO VỀ TÀI KHOẢN THƯ VIỆN SỐ 17/02/2019 21:42
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN THÔNG BÁO VỀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THƯ VIỆN SỐ!
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP TÀI KHOẢN THƯ VIỆN SỐ! 11/01/2019 17:21
Giới thiệu tới đồng nghiệp địa chỉ diễn đàn nghiệp vụ về chia sẻ phần mềm mã nguồn mở cho hoạt động thông tin - thư viện 11/01/2019 16:52
Được thành lập từ năm 2012, hiện nay đã và đang là một trong những diễn đàn thu hút được số lượng thành viên công tác trong lĩnh vực thông tin - thư viện trong cả nước nhằm chia sẻ tài nguyên, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai, vận hành, ứng dụng, quản trị CÁC PHẦN MỀM THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ, THƯ ...
Trân trọng giới thiệu cổng thông tin tích hợp tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Nội vụ Hà Nội 02/10/2018 15:35
Được tích hợp trên các mã nguồn mở, xin mời bạn đọc truy cập TẠI ĐÂY:


Dịch vụ thư viện hiện đại – yếu tố góp phần phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 02/10/2014 07:52
Để xây dựng nguồn học liệu phù hợp với các ngành nghề đào tạo và đáp ứng tốt hơn nhu cầu nghiên cứu, học tập của bạn đọc là cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, sáng ngày 30/9/2014, Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức giới thiệu dịch vụ thư viện hiện đại và ...
Địa chỉ truy cập vào trang Thông tin - Thư viện 22/09/2014 15:42