Quản lý đào tạo Sau đại học
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị thường niên Hội đồng khoa học và đào tạo năm 2022 09/06/2022 22:57
Sáng 09/6/2022, tại Ba Vì, Hà Nội, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã long trọng tổ chức “Hội nghị thường niên Hội đồng khoa học và Đào tạo năm 2022”. PGS.TS.Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tham dự và phát biểu tại Hội nghị.
Thông báo Tổ chức học đợt 2 học kỳ 3 năm học 2021 - 2022 27/05/2022 13:32
Thông báo Tổ chức học đợt 2 học kỳ 3 năm học 2021 - 2022
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội long trọng tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho công chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ 09/12/2021 10:56
Chiều ngày 08/12, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội long trọng tổ chức “Khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho công chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ”. Đây là chương trình nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ ...
Thông báo chương trình trao đổi giảng viên, chuyên viên trong khuôn khổ dự án Erasmus+ tại Đại học Messina (cộng hòa Ý) 12/11/2021 22:01
Giới thiệu cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Văn phòng 06/02/2020 08:51
Kế hoạch tăng cường đội ngũ giảng viên 01/02/2020 13:12
Kế hoạch số 86/KH-ĐHNV, ngày 20 tháng 01 năm 2020 về Tăng cường đội ngũ giảng viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 07/03/2013 11:41
PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ 07/03/2013 11:35
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 21/02/2013 13:23
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 13/01/2013 21:47