Hành chính học
Giới thiệu ngành QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2019 19/07/2021 12:10
Giới thiệu về chuẩn đầu ra và bản mô tả chương trình đào tạo ngành Quản lý Nhà nước bậc đào tạo trình độ đại học năm 2019 của khoa Hành Chính học, trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
Khoa Văn thư – Lưu trữ tổ chức thành công Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020 22/05/2020 14:19
Sáng 20/5/2020, tại Phòng họp D402, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Khoa Văn thư – Lưu trữ đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020. Tham dự có các thầy, cô giáo đại diện cho các Khoa, Phòng, Trung tâm cùng các em sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học cùng tham dự. ...
Giới thiệu Ngành Quản trị văn phòng - Bậc Đại học 15/04/2020 18:56
Chương trình đào tạo ngành Quản trị văn phòng được xây dựng dựa trên nhu cầu của xã hội nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn, trình độ về quản trị văn phòng bậc đại học để đảm nhiệm được công việc của chuyên viên làm công tác văn phòng và công việc của người quản lí, phụ trách văn phòng... ...
Thông tin về ngành học Chính trị học và Chính sách công 06/04/2020 20:34
Khoa Khoa học chính trị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội hiện nay đang được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành đào tạo: - Trình độ Thạc sĩ: Ngành Chính sách công; - Trình độ đại học: Chính trị học và Chính sách công
KHOA HÀNH CHÍNH HỌC 06/04/2020 10:03
Khoa Hành chính học, Phòng 301 tầng 3 nhà C, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. - Điện thoại: (024)3. 7532.864 - máy lẻ 218. - Email: khoahanhchinhhocdhnv@gmail.com - Facebook: Khoa Hành chính học – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Giới thiệu chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 05/04/2020 10:35
Đào tạo người học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước có phẩm chất chính trị vững vàng; đạo đức tốt, có ý thức phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Có kiến thức chuyên môn toàn diện về ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. Có năng lực và kỹ năng thực hành cơ bản, vận dụng sáng tạo ...
Thông tin ngành Văn hóa Tuyền thông - Bậc đại học 05/04/2020 10:25
Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Văn hóa học, chuyên ngành Văn hóa truyền thông cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về lý luận văn hóa học và phương pháp nghiên cứu văn hóa; hiểu biết về văn hóa tộc người, văn hóa lịch sử, văn hóa địa lý, các thành tố và các bình diện của văn hóa ...
Chuyên ngành Văn hóa du lịch - Bậc đại học 05/04/2020 10:03
Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Văn hóa học, chuyên ngành Văn hóa du lịch cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về lý luận văn hóa học và phương pháp nghiên cứu văn hóa; hiểu biết về văn hóa tộc người, văn hóa lịch sử, văn hóa địa lý, các thành tố và các bình diện của văn hóa; ...
Giới thiệu ngành Văn hóa học - Bậc đại học 05/04/2020 09:39
Đào tạo người học trình độ đại học ngành Văn hóa học có kiến thức, tư duy lý luận về văn hóa học và văn hóa Việt Nam, nắm vững hệ thống lý thuyết, phương pháp và kỹ năng nghiên cứu văn hóa. Có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo, vận dụng được kiến thức, tư duy, kỹ năng và các phương pháp văn hóa ...
Giới thiệu về Khoa Quản lý xã hội 05/04/2020 07:39
Khoa Quản lý xã hội được thành lập theo Quyết định 663/QĐ-ĐHNV ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, trên cơ sở các khoa: Khoa Hành chính văn phòng (2001-2004); Khoa Hành chính văn phòng và Thôngtin thư viện (2004-2008); Khoa Văn hóa Thông tin và Xã hội (2008 đến ...