Văn thư – Lưu trữ
KHOA VĂN THƯ LƯU TRỮ 14/10/2019 15:17
- Trụ sở làm việc của Khoa: Phòng A401, 402, 403 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội- Điện thoại: (024) 3. 7532.864 - máy lẻ 217- Email: khoavtlt.cv1@moet.edu.vn
Giới thiệu Khoa Quản lý xã hội 17/06/2019 16:59
- Trụ sở làm việc của Khoa: Phòng C401-C402-C403, nhà C, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - TP. Hà Nội- Điện thoại: 0243. 7532.864 - máy lẻ 118- Email: khoaqlxh.huha@gmail.com
Thông tin về Khoa Quản lý nguồn nhân lực 10/05/2019 13:51
-Trụ sở làm việc: Phòng A504, A506, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội -Điện thoại: (024) 3. 7532.864 - máy lẻ 107 -Email: tochucvaquanlynhanluc@gmail.com
KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 13/02/2019 16:03
- Trụ sở làm việc: Phòng 406-407, Nhà A, Trường Đại học Nội vụ Hà NộiSố 36, Đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, tp Hà Nội- Số điện thoại:- Email:
KHOA TỔ CHỨC VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 07/03/2013 11:42
-Trụ sở làm việc của Khoa: Phòng B302 , Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội -Email: khoatcxdcq@gmail.com
KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH 20/02/2013 10:21
-Trụ sở làm việc của Khoa: Phòng 301B, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội -Điện thoại: (024) 3. 7532.864 - máy lẻ 119 -Email: phapluathanhchinh.thanhtra.edu@gmail.com
KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 13/01/2013 23:20
-Trụ sở làm việc của Khoa: Phòng A404 – A405, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội -Điện thoại: (024)3. 7532.864 - máy lẻ 103 -Email: khoakhct.dhnv@gmail.com
KHOA HÀNH CHÍNH HỌC 13/01/2013 22:05
- Trụ sở làm việc: Phòng 301 tầng 3 nhà C, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. - Điện thoại: (024)3. 7532.864 - máy lẻ 218. - Email: khoahanhchinhhocdhnv@gmail.com