Quản lý xã hội
Giải mã năng lực số cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 27/04/2022 13:19
Sáng nay, ngày 26/4/2022, tại Hội trường tầng 2, Cơ sở 371 Nguyễn Hoàng Tôn, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã diễn ra buổi nói chuyện Chuyên đề “Kỹ năng số cho bối cảnh chuyển đổi số và vấn đề đặt ra đối với cơ sở đào tạo lĩnh vực Thông tin – Thư viện”. Buổi nói chuyện được tổ chức nhằm cung cấp ...
KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 18/01/2022 18:19
Khoa Quản trị văn phòng là một đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có các tên gọi là “Hành chính văn phòng” (giai đoạn 2001-2004), “Khoa Hành chính văn phòng và Thông tin Thư viện” (giai đoạn 2004 - 2008), “Khoa Quản trị văn phòng” (giai đoạn 2008 đến nay).
Giới thiệu ngành QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2019 19/07/2021 12:10
Giới thiệu về chuẩn đầu ra và bản mô tả chương trình đào tạo ngành Quản lý Nhà nước bậc đào tạo trình độ đại học năm 2019 của khoa Hành Chính học, trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
Khoa Văn thư – Lưu trữ tổ chức thành công Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020 22/05/2020 14:19
Sáng 20/5/2020, tại Phòng họp D402, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Khoa Văn thư – Lưu trữ đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020. Tham dự có các thầy, cô giáo đại diện cho các Khoa, Phòng, Trung tâm cùng các em sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học cùng tham dự. ...
Giới thiệu Ngành Quản trị văn phòng - Bậc Đại học 15/04/2020 18:56
Chương trình đào tạo ngành Quản trị văn phòng được xây dựng dựa trên nhu cầu của xã hội nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn, trình độ về quản trị văn phòng bậc đại học để đảm nhiệm được công việc của chuyên viên làm công tác văn phòng và công việc của người quản lí, phụ trách văn phòng... ...
Thông tin về ngành học Chính trị học và Chính sách công 06/04/2020 20:34
Khoa Khoa học chính trị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội hiện nay đang được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành đào tạo: - Trình độ Thạc sĩ: Ngành Chính sách công; - Trình độ đại học: Chính trị học và Chính sách công
KHOA HÀNH CHÍNH HỌC 06/04/2020 10:03
Khoa Hành chính học, Phòng 301 tầng 3 nhà C, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. - Điện thoại: (024)3. 7532.864 - máy lẻ 218. - Email: khoahanhchinhhocdhnv@gmail.com - Facebook: Khoa Hành chính học – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Giới thiệu chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 05/04/2020 10:35
Đào tạo người học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước có phẩm chất chính trị vững vàng; đạo đức tốt, có ý thức phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Có kiến thức chuyên môn toàn diện về ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. Có năng lực và kỹ năng thực hành cơ bản, vận dụng sáng tạo ...
Thông tin ngành Văn hóa Truyền thông - Bậc đại học 05/04/2020 10:25
Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Văn hóa học, chuyên ngành Văn hóa truyền thông cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về lý luận văn hóa học và phương pháp nghiên cứu văn hóa; hiểu biết về văn hóa tộc người, văn hóa lịch sử, văn hóa địa lý, các thành tố và các bình diện của văn hóa ...
Chuyên ngành Văn hóa du lịch - Bậc đại học 05/04/2020 10:03
Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Văn hóa học, chuyên ngành Văn hóa du lịch cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về lý luận văn hóa học và phương pháp nghiên cứu văn hóa; hiểu biết về văn hóa tộc người, văn hóa lịch sử, văn hóa địa lý, các thành tố và các bình diện của văn hóa; ...