Trung tâm Tin học Ngoại ngữ
Giới thiệu sách: "Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản – NXB Giáo dục Việt Nam" 03/12/2018 12:29
Thực hiện nhiệm vụ do Bộ Nội vụ giao, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức biên soạn tài liệu Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản ( môn Tin học) theo Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin được quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11-3-2014 của Bộ Thông tin ...
Thông báo về việc cảnh giác trước những thông tin chiêu sinh mạo danh Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trên mạng xã hội và Internet 07/09/2018 10:42
TRUNG TÂM DỊCH VỤ CÔNG 20/07/2018 13:37
TẠP CHÍ KHOA HỌC NỘI VỤ 07/03/2013 11:43
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 13/01/2013 23:28
TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ 13/01/2013 23:27