Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP.HCM
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 28/06/2018 13:22
Ngày 27/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 5600/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trụ sở của Phân hiệu đặt tại địa chỉ: 181 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 27/02/2013 14:18
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI TỈNH QUẢNG NAM 13/01/2013 23:32