Chế độ chính sách
Danh sách dự kiến sinh viên được hưởng chế độ chính sách học kỳ 2 năm học 2020-2021 11/06/2021 09:32
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy được hưởng chế độ chính sách đợt 2 học kỳ 1 năm học 2020-2021 07/12/2020 16:03
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy được hưởng chế độ chính sách đợt 1 kỳ 1 năm học 2020-2021. 07/10/2020 16:53
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy được hưởng chế độ chính sách đợt 1 kỳ 1 năm học 2020-2021.
Danh sách dự kiến sinh viên được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 29/05/2020 10:59
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội công bố dự kiến danh sách sinh viên được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020. Đề nghị sinh viên kiểm tra kỹ thông tin trong danh sách. Nếu có thông tin phản hồi, thắc mắc thì liên hệ trực tiếp Phòng Công tác sinh viên Trường.(A306)
Thông báo về việc thu hồ sơ để Trường thực hiện hỗ trợ tài chính, giúp sinh viên khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chế độ chính ưu tiên theo quy định của Nhà nước 23/04/2020 16:13
Ngày 23/4/2020 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có văn bản số 547/TB-ĐHNV về việc thu hồ sơ để Trường thực hiện hỗ trợ tài chính, giúp sinh viên khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chế độ chính ưu tiên theo quy định của Nhà nước.
Danh sách sinh viên dự kiến được hưởng chính sách học kỳ 1 năm học 2019-2020 30/10/2019 16:50
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội dự kiến danh sách sinh viên được hưởng chính sách trong học kỳ 1 năm học 2019-2020.
Dự kiến chế độ chính sách đợt 1 học kỳ 2 năm học 2018-2019 09/04/2019 16:03
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy được hưởng chế độ chính sách đợt 1 học kỳ 1 năm học 2018-2019 01/11/2018 11:18