Chế độ chính sách
Quyết định cấp hỗ trợ chi phí học tập cho 133 sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo thuộc các lớp chính quy học tại Trường 19/08/2016 10:05
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 19/08/2016 10:02
Những câu hỏi thường gặp về chế độ chính sách 12/01/2016 08:26
Quyết định hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên Nguyễn Thị Kim Phụng, lớp Đại học quản trị nhân lực 13C hệ chính quy, khóa 2013 - 2017 06/01/2016 09:35
Quyết định hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên Bạch Thị Duyên, lớp cao đẳng Văn thư Lưu trữ 13A hệ chính quy, khóa 2013 - 2016 15/12/2015 10:51
Quy định mới về cơ chế thu học phí 06/10/2015 15:28
Học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2015 - 2016 từ 60.000 - 300.000 đồng/tháng/học sinh đối với khu vực thành thị; từ 30.000 - 120.000 đồng/tháng/học sinh đối với khu vực nông thôn và từ 8.000 - 60.000 đồng/tháng/học ...
Quyết định miễn học phí bổ sung năm học 2014 - 2015 cho sinh viên Đặng Anh Tuấn lớp Đại học Quản trị nhân lực 13C hệ chính quy khóa 2013 - 2017 07/08/2015 07:54
Quyết định miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 cho 377 học sinh, sinh viên các lớp chính quy học tại Trường 25/06/2015 10:10
Quyết định trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 cho 266 học sinh, sinh viên các lớp chính quy học tại Trường 25/06/2015 10:07
Quyết định cấp trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 cho 229 học sinh, sinh viên các lớp chính quy học tại Trường 07/04/2015 10:40