Chế độ chính sách
Danh sách dự kiến sinh viên được hưởng chế độ chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đợt 1 năm học 2022-2023 10/11/2022 14:34
Danh sách dự kiến sinh viên được hưởng chế độ chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đợt 1 năm học 2022-2023
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy được miễn giảm học phí đợt 1 học kỳ 2 năm học 2021-2022 12/05/2022 17:18
Sinh viên kiểm tra lại thông tin (Họ và tên, số tài khoản, số tiền, đối tượng chính sách...), nếu sinh viên có ý kiến khác hoặc phát hiện thông tin thiếu chính xác, mời đến phòng Công tác sinh viên (Phòng 406 số 371 Nguyễn Hoàng Tôn) hoặc gọi đến số điện thoại 0916.088.909 (Trong giờ hành chính ...
Danh sách dự kiến sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022. 12/05/2022 14:41
Danh sách dự kiến sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022
Dự kiến sinh viên các lớp chính quy được hưởng chế độ chính sách học đợt 1 kỳ 1 năm học 2021-2022 17/11/2021 10:34
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội dự kiến sinh viên các lớp chính quy được hưởng chế độ chính sách học đợt 1 kỳ 1 năm học 2021-2022
Danh sách dự kiến sinh viên được hưởng chế độ chính sách học kỳ 2 năm học 2020-2021 11/06/2021 09:32
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy được hưởng chế độ chính sách đợt 2 học kỳ 1 năm học 2020-2021 07/12/2020 16:03
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy được hưởng chế độ chính sách đợt 1 kỳ 1 năm học 2020-2021. 07/10/2020 16:53
Danh sách dự kiến sinh viên các lớp chính quy được hưởng chế độ chính sách đợt 1 kỳ 1 năm học 2020-2021.
Danh sách dự kiến sinh viên được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 29/05/2020 10:59
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội công bố dự kiến danh sách sinh viên được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020. Đề nghị sinh viên kiểm tra kỹ thông tin trong danh sách. Nếu có thông tin phản hồi, thắc mắc thì liên hệ trực tiếp Phòng Công tác sinh viên Trường.(A306)
Thông báo về việc thu hồ sơ để Trường thực hiện hỗ trợ tài chính, giúp sinh viên khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chế độ chính ưu tiên theo quy định của Nhà nước 23/04/2020 16:13
Ngày 23/4/2020 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có văn bản số 547/TB-ĐHNV về việc thu hồ sơ để Trường thực hiện hỗ trợ tài chính, giúp sinh viên khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chế độ chính ưu tiên theo quy định của Nhà nước.
Danh sách sinh viên dự kiến được hưởng chính sách học kỳ 1 năm học 2019-2020 30/10/2019 16:50
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội dự kiến danh sách sinh viên được hưởng chính sách trong học kỳ 1 năm học 2019-2020.