Văn bản về KHCN
Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế " Máy tính thế hệ mới" lần thứ 4 12/09/2018 14:55
Thư mời viết tham luận Hội thảo Khoa học thường niên cấp Quốc gia năm 2018 12/09/2018 14:54
Thư mời viết bài hội thảo khoa học vận dụng tư tưởng của Các Mác về vai trò cách mạng công nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 07/03/2018 10:10
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 05/09/2016 14:29
Mời tham gia hội thảo khoa học "Đỗ Hữu Châu và một số vấn đề Ngôn ngữ - Văn hóa - Văn học" 14/09/2015 14:19
Để tưởng nhớ Giáo sư Đỗ Hữu Châu vào dịp 10 năm ngày mất và thúc đẩy việc nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu ngôn ngữ học vào công cuộc đổi mới dạy học Ngữ văn trong nhà trường hiện nay, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Khoa Ngữ văn tổ chức Hội thảo khoa học về chủ đề: "Đỗ Hữu Châu và ...
Thông báo tài trợ nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn năm 2015 11/09/2015 16:23
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia công bố tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học nhân văn năm 2015. Thời gian nhận hồ sơ đánh giá xét chọn đợt này trước 17h00 ngày 30/10/2015, các hồ sơ nhận được đợt sau thời hạn này sẽ xét chọn vào đợt sau.
Đăng ký tham gia tuyển chọn tham dự Hội thảo về Đo lường năng suất trong khu vực công của APO (Tổ chức Năng suất châu Á) 11/08/2015 17:03
Quyết định thành lập Tổ Thanh tra Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 07/05/2015 09:17
Kế hoạch tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2015 07/05/2015 09:07
Đăng ký ý tưởng sáng kiến năm 2015 07/04/2015 10:54