Văn bản về KHCN
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 05/09/2016 14:29
Mời tham gia hội thảo khoa học "Đỗ Hữu Châu và một số vấn đề Ngôn ngữ - Văn hóa - Văn học" 14/09/2015 14:19
Để tưởng nhớ Giáo sư Đỗ Hữu Châu vào dịp 10 năm ngày mất và thúc đẩy việc nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu ngôn ngữ học vào công cuộc đổi mới dạy học Ngữ văn trong nhà trường hiện nay, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Khoa Ngữ văn tổ chức Hội thảo khoa học về chủ đề: "Đỗ Hữu Châu và ...
Thông báo tài trợ nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn năm 2015 11/09/2015 16:23
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia công bố tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học nhân văn năm 2015. Thời gian nhận hồ sơ đánh giá xét chọn đợt này trước 17h00 ngày 30/10/2015, các hồ sơ nhận được đợt sau thời hạn này sẽ xét chọn vào đợt sau.
Đăng ký tham gia tuyển chọn tham dự Hội thảo về Đo lường năng suất trong khu vực công của APO (Tổ chức Năng suất châu Á) 11/08/2015 17:03
Quyết định thành lập Tổ Thanh tra Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 07/05/2015 09:17
Kế hoạch tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2015 07/05/2015 09:07
Đăng ký ý tưởng sáng kiến năm 2015 07/04/2015 10:54
Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2016 10/03/2015 10:30
Tổ chức họp xét duyệt đề cương đề tài sinh viên năm 2015 09/03/2015 15:32
Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Chương trình Tây Bắc năm 2016 09/03/2015 15:31