Hoạt động KHCN
Thư mời tham gia hội thảo UNC 2021 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 22/04/2021 08:38
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học quốc gia "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam" (UNC2021) vào ngày 24/4/2021 với hình thức trực tuyến qua nền tảng công nghệ Zoom.
THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT "KINH TẾ, PHÁT TRIỂN VÀ BỀN VỮNG" Chủ đề: "Biến đổi toàn cầu và phát triển bền vững tại các nền kinh tế mới nổi khu vực Châu Á" (EDESUS 2019) 31/05/2019 16:32
Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2019 11/09/2018 21:00
Việc tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn tài trợ bắt đầu thực hiện tự năm 2019 đợt I của quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 11/09/2018 21:00
DANH SÁCH ĐỀ TÀI CÁC CẤP GIAO TỪ NĂM 2014 ĐÃ TỔ CHỨC NGHIỆM THU 15/05/2018 16:23
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ trong phạm vi chức năng đào tạo của trường Đại học Nội vụ Hà Nội” 22/03/2013 10:48
Sáng ngày 05/3/2013, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ trong phạm vi chức năng đào tạo của trường Đại học Nội vụ Hà Nội” do ThS. Lê Thanh Huyền – Trưởng khoa Văn hóa, ...
Quy chế Hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 14/03/2013 11:09