Văn bản chung
Quy chế đào tạo đại học ban hành kèm theo Quyết định số 1792/QĐ-ĐHNV ngày 04/10/2021 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 26/01/2022 16:43
Quyết định số 1792/QĐ-ĐHNV ngày 04/10/2022 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường.
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ 24/06/2021 07:51
Quyết định số 758/QĐ-BNV ngày 23/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ
Thông tư quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 23/06/2021 17:21
Ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
Quy định tuyển sinh đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 21/10/2019 16:04
Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 03/09/2019 10:47
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho đào tạo các bậc, các hệ trong Trường.
Ban hành Quy định về đồ án, khóa luận tốt nghiệp của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 22/05/2019 16:10
Quy định về công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi thực hiện chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 13/11/2018 16:09
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế về đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức, người lao động Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 16/04/2018 11:28
Quy định về mã số sinh viên, mã tên lớp các bậc, hệ và chuyên ngành đào tạo 16/04/2013 15:12