Phòng Quản lý Đào tạo Đại học
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022 các lớp đại học hệ chính quy 30/07/2021 09:25
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022 các lớp đại học hệ chính quy
Quyết định công nhận tốt nghiệp chương trình đào tạo thứ 2 trình độ đại học đợt 1 năm 2021 cho sinh viên hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình 28/01/2021 16:57
Quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học cho sinh viên liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2017 28/01/2021 16:53
Mẫu đơn xin rút học phần học kỳ II năm học 2020-2021 28/01/2021 16:50
Thông báo hủy các lớp học phần học kỳ II năm học 2020-2021 28/01/2021 16:46
Kế hoạch công nhận tốt nghiệp, tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp trình độ đại học cho người học ngành Lưu trữ học và ngành Quản trị văn phòng hình thức vừa làm vừa học, trúng tuyển năm 2017 15/01/2021 09:13
Thông báo đăng ký các lớp học phần học kỳ II năm học 2020-2021 15/01/2021 07:06
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 các lớp Đại học hệ chính quy 28/10/2020 16:58
Phòng Quản lý đào tạo đại học thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 các lớp Đại học hệ chính quy
Thông báo nhận đơn xét tốt nghiệp bổ sung đối với sinh viên các lớp Đại học liên thông trúng tuyển năm 2017 nhóm 01, 02 và 03 hệ chính quy 23/09/2020 16:06
Thông báo nhận đơn xét tốt nghiệp bổ sung đối với sinh viên các lớp Đại học liên thông trúng tuyển năm 2017 nhóm 01, 02 và 03 hệ chính quy
Thời khóa biểu học các lớp ĐH, ĐHLT chính quy và hình thức VLVH học kỳ I năm học 2020-2021 16/09/2020 17:18
Phòng Quản lý đào tạo Đại học kính gửi Thời khóa biểu các lớp ĐH, ĐHLT chính quy và hình thức VLVH học kỳ I năm học 2020-2021