Phòng Quản lý Đào tạo Đại học
Thời khóa biểu học trực tuyến đợt 1 học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học hệ chính quy 20/03/2020 15:44
Thời khóa biểu các lớp Đại học, Đại học liên thông chính quy và hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 học kỳ II năm học 2019-2020 04/02/2020 15:24
Thời khóa biểu các lớp Đại học, Đại học liên thông chính quy và hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 học kỳ II năm học 2019-2020
Thời khóa biểu đợt 2 học kỳ I năm học 2019-2020 các lớp Đại học hệ chính quy 28/10/2019 21:50
Phòng Quản lý đào tạo đại học thông báo Thời khóa biểu đợt 2 học kỳ I năm học 2019-2020 các lớp ĐH chính quy
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp đại học liên thông chính quy và các lớp đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học 04/09/2019 15:20
Thời khóa biểu đợt 1 học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp đại học chính quy 04/09/2019 15:20
Thời khóa biểu học lại, cải thiện sinh viên năm học 2018-2019 12/07/2019 15:14
Thời khóa biểu học lại, cải thiện sinh viên năm học 2018-2019
Thời khóa biểu các lớp Đại học liên thông chính quy và các lớp Đại học, Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học 10/05/2019 14:27
Thời khóa biểu đợt 2 học kỳ 2 năm học 2018-2019 20/04/2019 06:55
Kế hoạch tập huấn phần mềm Quản lý đào tạo 05/04/2019 09:55
Lịch học tiếng hàn 2 và 3 năm học 2018-2019 20/03/2019 13:55