Phòng Quản lý Đào tạo Đại học
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy 08/08/2022 17:03
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy
Thông báo Tổ chức học kỳ phụ đợt 1 học kỳ 3 năm học 2021 - 2022 09/02/2022 09:23
Thông báo Tổ chức học kỳ phụ đợt 1 học kỳ 3 năm học 2021 - 2022
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022 các lớp đại học hệ chính quy 30/07/2021 09:25
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022 các lớp đại học hệ chính quy
Quyết định công nhận tốt nghiệp chương trình đào tạo thứ 2 trình độ đại học đợt 1 năm 2021 cho sinh viên hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình 28/01/2021 16:57
Quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học cho sinh viên liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2017 28/01/2021 16:53
Mẫu đơn xin rút học phần học kỳ II năm học 2020-2021 28/01/2021 16:50
Thông báo hủy các lớp học phần học kỳ II năm học 2020-2021 28/01/2021 16:46
Kế hoạch công nhận tốt nghiệp, tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp trình độ đại học cho người học ngành Lưu trữ học và ngành Quản trị văn phòng hình thức vừa làm vừa học, trúng tuyển năm 2017 15/01/2021 09:13
Thông báo đăng ký các lớp học phần học kỳ II năm học 2020-2021 15/01/2021 07:06
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 các lớp Đại học hệ chính quy 28/10/2020 16:58
Phòng Quản lý đào tạo đại học thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 các lớp Đại học hệ chính quy