Phòng Quản lý Đào tạo Đại học
Thời khóa biểu Đại học, Cao đẳng chính quy đợt 2 học kỳ I năm học 2018-2019 26/10/2018 09:37
Thông báo Tổ chức đăng ký các lớp học phần tín chỉ đối với sinh viên đại học ngành Quản trị nhân lực,ngành Quản trị văn phòng trúng tuyển năm 2017 18/10/2018 09:54
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 04/10/2018 14:25
Thời khóa biểu các lớp Đại học , Cao đẳng chính quy học kỳ I năm học 2018 - 2019 17/09/2018 13:06
Thời khóa biểu các lớp Đại học liên thông chính quy và văn bằng 2 học kỳ I năm học 2018 - 2019 17/09/2018 12:58
Thông báo về việc đăng ký lịch học chương trình đào tạo thứ hai (song bằng) trình độ đại học 26/04/2018 13:47
Thời khóa biểu các lớp Đại học liên thông chính quy trúng tuyển năm 2016, 2017 và văn bằng 2 trúng tuyển năm 2017 học kỳ I năm học 2017-2018 từ ngày 26/03/2018 - 24/06/2018. 14/03/2018 09:01
Thời khóa biểu các lớp Đại học liên thông chính quy trúng tuyển năm 2016, 2017 và văn bằng 2 trúng tuyển năm 2017 từ ngày 12/03/2018 - 25/03/2018 09/03/2018 21:36
THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC ĐHLT 2016, 2017, VB2 2017 hệ CHÍNH QUY từ ngày 26/02/2018 - 11/03/2018 21/02/2018 11:45
Thời khóa biểu các lớp Đại học trúng tuyển năm 2014, Đại học, Cao đẳng trúng tuyển năm 2016, Đại học, Cao đẳng trúng tuyển năm 2017 hệ chính quy học kỳ II năm học 2017 – 2018. 02/01/2018 14:12