Phòng Quản lý Đào tạo Đại học
Thời khóa biểu học lại, cải thiện sinh viên năm học 2018-2019 12/07/2019 15:14
Thời khóa biểu học lại, cải thiện sinh viên năm học 2018-2019
Thời khóa biểu các lớp Đại học liên thông chính quy và các lớp Đại học, Đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học 10/05/2019 14:27
Thời khóa biểu đợt 2 học kỳ 2 năm học 2018-2019 20/04/2019 06:55
Kế hoạch tập huấn phần mềm Quản lý đào tạo 05/04/2019 09:55
Lịch học tiếng hàn 2 và 3 năm học 2018-2019 20/03/2019 13:55
Thời khóa biểu đợt I học kỳ II năm học 2018-2019 các lớp đại học chính quy 22/02/2019 16:31
Thông báo về việc đăng ký lịch học chương trình đào tạo thứ hai (song bằng) trình độ đại học 23/01/2019 15:10
Thời khóa biểu Đại học, Cao đẳng chính quy đợt 2 học kỳ I năm học 2018-2019 26/10/2018 09:37
Thông báo Tổ chức đăng ký các lớp học phần tín chỉ đối với sinh viên đại học ngành Quản trị nhân lực,ngành Quản trị văn phòng trúng tuyển năm 2017 18/10/2018 09:54
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 04/10/2018 14:25