Phòng Quản lý Đào tạo
Thời khóa biểu các lớp Đại học trúng tuyển năm 2014, Đại học, Cao đẳng trúng tuyển năm 2016, Đại học, Cao đẳng trúng tuyển năm 2017 hệ chính quy học kỳ II năm học 2017 – 2018. 02/01/2018 14:12
Thời khóa biểu các lớp Đại học trúng tuyển năm 2017 hệ chính quy học kỳ I năm học 2017 - 2018 học phần Tiếng Hàn 1 29/12/2017 16:36
Thông báo về việc nghỉ học ngày 29/12/2017 25/12/2017 10:12
Thời khóa biểu các lớp Đại học trúng tuyển năm 2015 hệ chính quy học kỳ II năm học 2017 - 2018 (Học kỳ 6) 20/12/2017 14:06
Bổ sung một số sinh viên đăng ký học Tiếng Hàn của lớp 1705CTHB vào danh sách lớp học phần Tiếng Hàn 15/12/2017 13:54
Bổ sung Thời khóa biểu các lớp Đại học trúng tuyển năm 2017 hệ chính quy học kỳ I năm học 2017 - 2018 (3 tuần) học phần Tiếng Hàn 06/12/2017 15:38
Thời khóa biểu các lớp cao đẳng trúng tuyển năm 2015 hệ chính quy học kỳ II năm học 2017 - 2018 (học kỳ 6) 30/11/2017 17:41
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 đối với các lớp Cao đẳng chính quy trúng tuyển năm 2017 04/10/2017 15:03
TKB học kỳ IV ĐHLT, CĐLT 2015, học kỳ II ĐHLT 2016 02/10/2017 13:53
Phòng Quản lý đào tạo gửi bổ sung Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017-2018 của các lớp Đại học trúng tuyển năm 2014, Đại học, Cao đẳng trúng tuyển năm 2015, Đại học, Cao đẳng trúng tuyển năm 2016 02/10/2017 13:42