Điểm thi kết thúc học phần
Thông báo kết quả thi kết thúc học phần Tin học cơ bản học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 07/04/2017 15:44
Thông báo kết quả thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 13/06/2016 10:50
Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng thông báo kết quả thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 của các lớp đại học khóa 1317 và 1418 (Ngày 16/6/2016: Bổ sung thêm 07 học phần)
Điểm thi kết thúc học phần học kỳ phụ Học kỳ I năm học 2015 - 2016 29/04/2016 17:08
Điểm phúc khảo học kỳ 1 năm học 2015-2016 bậc Đại họchệ chính quy khóa 2014-2018 và Cao đẳng hệ chính quy khóa 2014-2017 27/04/2016 13:20
Điểm thi kết thúc học phần Đại học liên thông - Cao đẳng liên thông Hệ chính qui - Học kỳ I năm học 2015 - 2016 22/04/2016 17:54
Điểm thi kết thức học phần môn Tin học cơ bản khóa 15 (K15) 06/04/2016 17:04
Điểm thi kết thúc học phần ĐHCQ Khóa 2014 - 2018 môn Tin học Văn phòng 22/03/2016 10:09
Điểm thi kết thúc học phần Học kỳ I Năm học 2015 - 2016 07/01/2016 10:47
Điểm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất, bậc đại học, hệ chính quy khóa 2012 - 2016 29/12/2015 19:37

Điểm thi kết thúc học phần Giáo dục thể chất, bậc cao đẳng, hệ chính quy khóa 2013 - 2016 29/12/2015 19:34