Điểm thi tốt nghiệp
Thông báo kết quả điểm thi tốt nghiệp trình độ đại học ngành Quản lý nhà nước, hình thức vừa làm vừa học trúng tuyển năm 2014 20/12/2018 10:45
Kết quả thi tốt nghiệp lần 3 trình độ cao đẳng khóa 2013 - 2016, đại học 2012 - 2016 và đại học liên thông 2013 - 2015 hệ chính quy 07/02/2017 15:10
Kết quả thi tốt nghiệp lần 3 trình độ cao đẳng khóa 2013 - 2016, đại học 2012 - 2016 và đại học liên thông 2013 - 2015 hệ chính quy 19/01/2017 15:37
Thông báo về việc phúc khảo bài thi tốt nghiệp lần 2 trình độ Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 26/08/2016 17:15
Thông báo kết quả thi tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy khóa 2012 - 2016, cao đẳng hệ chính quy khóa 2013 - 2016 (lần 2) 26/08/2016 14:26
Kết quả chấm phúc khảo tốt nghiệp đại học hệ chính quy khóa 2012 - 2016 18/07/2016 08:53
Kết quả thi tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy 2013 - 2016 22/06/2016 09:53
Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 đại học liên thông năm 2015 12/04/2016 11:33
Thông báo kết quả thi tốt nghiệp cao đẳng chính quy lần 2 khóa học 2012 - 2015 07/10/2015 14:15
Thông báo kết quả thi tốt nghiệp đại học liên thông năm 2015 09/09/2015 07:53