Điểm thi tốt nghiệp
Kết quả thi tốt nghiệp lần 3 trình độ cao đẳng khóa 2013 - 2016, đại học 2012 - 2016 và đại học liên thông 2013 - 2015 hệ chính quy 07/02/2017 15:10
Kết quả thi tốt nghiệp lần 3 trình độ cao đẳng khóa 2013 - 2016, đại học 2012 - 2016 và đại học liên thông 2013 - 2015 hệ chính quy 19/01/2017 15:37
Thông báo về việc phúc khảo bài thi tốt nghiệp lần 2 trình độ Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 26/08/2016 17:15
Thông báo kết quả thi tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy khóa 2012 - 2016, cao đẳng hệ chính quy khóa 2013 - 2016 (lần 2) 26/08/2016 14:26
Kết quả chấm phúc khảo tốt nghiệp đại học hệ chính quy khóa 2012 - 2016 18/07/2016 08:53
Kết quả thi tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy 2013 - 2016 22/06/2016 09:53
Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 đại học liên thông năm 2015 12/04/2016 11:33
Thông báo kết quả thi tốt nghiệp cao đẳng chính quy lần 2 khóa học 2012 - 2015 07/10/2015 14:15
Thông báo kết quả thi tốt nghiệp đại học liên thông năm 2015 09/09/2015 07:53
Quyết định (bổ sung) công nhận tốt nghiệp bậc Cao đẳng hệ chính quy khóa học 2012 - 2015 21/07/2015 16:07