Kết quả học tập
Thông báo Về việc nhận bằng tốt nghiệp trình độ Đại học (đợt 2) đối với sinh viên các lớp Đại học liên thông hệ chính quy trúng tuyển năm 2014. 19/04/2017 20:43
Bảng điểm lớp CĐLT Văn thư lưu trữ K6A(VLVH) môn UDTH vào công tác văn thư lưu trữ 22/05/2015 13:55
Bảng điểm lớp ĐH Quản trị nhân lực K1E môn UDCNTT vào Quản lý nhân lực 21/05/2015 16:01
Bảng điểm lớp ĐH Quản trị nhân lực K1G (Ca2) môn UDTH trong Quản lý nhân lực 21/05/2015 15:47
Bảng điểm lớp ĐH Quản trị nhân lực K1C môn UDCNTT vào Quản lý nhân lực 21/05/2015 15:07
Bảng điểm lớp ĐH Quản trị nhân lực K1B môn UDCNTT vào Quản lý nhân lực 21/05/2015 14:49
Bảng điểm lớp ĐH Quản trị nhân lực 12B môn UDCNTT vào Quản lý nhân lực 21/05/2015 13:50
Bảng điểm lớp ĐH Quản trị nhân lực K1G (Ca1) môn UDTH trong Quản lý nhân lực 21/05/2015 10:44
Bảng điểm lớp ĐH Quản trị nhân lực K1D môn UDTH trong Quản lý nhân lực 21/05/2015 10:40
Bảng điểm lớp ĐH Quản lý Nhà nước K1C môn UDTH trong Quản lý nhân lực 21/05/2015 10:37