Tổ chức và Xây dựng chính quyền
Giới thiệu chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 05/04/2020 10:35
Đào tạo người học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước có phẩm chất chính trị vững vàng; đạo đức tốt, có ý thức phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Có kiến thức chuyên môn toàn diện về ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. Có năng lực và kỹ năng thực hành cơ bản, vận dụng sáng tạo ...
KHOA TỔ CHỨC VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 07/03/2013 11:42
-Trụ sở làm việc của Khoa: Phòng B302 , Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội -Email: khoatcxdcq@gmail.com