Quản trị nguồn nhân lực
Giới thiệu ngành Quản trị nhân lực - bậc Đại học 04/04/2020 15:10
Đào tạo người học trình độ đại học ngành Quản trị nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức chuyên môn về công tác quản trị nhân lực; thành thạo kỹ năng cứng và mềm thuộc ngành quản trị nhân lực, có khả năng làm việc độc lập, bản lĩnh vững vàng, ...
Thông tin về Khoa Quản lý nguồn nhân lực 10/05/2019 13:51
-Trụ sở làm việc: Phòng A504, A506, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội -Điện thoại: (024) 3. 7532.864 - máy lẻ 107 -Email: tochucvaquanlynhanluc@gmail.com